Panduranga’s tilak, Satsang in de tempel, Shree Peetha Nilaya, 14 april 2019.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda beantwoordt de vraag: “Waarom is Panduranga’s tilak rond?”

PV: Waarom is de tilak voor Panduranga anders? Dit komt omdat Hij Krishna is; Panduranga is niemand minder dan Krishna, nietwaar? In het Noorden spreken we over verschillende aspecten van Lord Krishna en de Panduranga Leela is het vierde aspect van Krishna. Toen Krishna de Leela van Panduranga deed, was Hij niet alleen Zichzelf; in dat aspect van Panduranga, Vitthala, was ook Shiva bij Hem.

Op Panduranga’s hoofd zit een Shivalingam. Dit is omdat toen Krishna naar Rukmini ging, om de Leela als Panduranga uit te voeren, Hij eerst naar Shiva ging en zei: “Ik ga nu incarneren om die Leela te doen, ga nu ook met mij mee.” En Shiva kwam over Panduranga heen. Daarom wisten ze lange tijd niet dat Panduranga Krishna was. Zelfs vandaag de dag nog geloven velen dat Vitthoba Shiva is. Nee, in werkelijkheid is Hij Krishna. Vanwege de Shivalingam echter en omdat er op Zijn arm ook Adhishesh, een Shesh Nag, een slang, Zijn ornamenten zit, daardoor vergissen veel mensen zich. Tegenwoordig natuurlijk niet meer, maar in de 12e eeuw was het diffuus. Zo was het ook met Tirupati, Balaji.

Om op je vraag terug te komen: die tilak staat voor Shiva. Het is zeer interessant, want heel vaak zijn Vaishnava’s en Saivieten gescheiden, maar in dit opzicht niet, want Shiva is de grootste bhakta van Krishna. Er is niemand meer toegewijd dan Lord Shiva. Daarom is het een Shivalingam, zie je. Dat is de yoni en de punt is de ling zelf, wat betekent dat Zijn mind altijd gericht is op Zijn bhakta, zoals de mind van de bhakta altijd op de Heer Zelf gericht is. Daarom draagt Hij die tilak.

Deze relatie tussen Lord Shiva en Lord Krishna is zo verbazingwekkend. Vanaf het begin van Krishna’s leven zie je duidelijk hoe belangrijk Lord Shiva was. Toen Krishna werd geboren, werd Hij geruild, weet je. Krishna was dus bij Yashoda en alle aspecten van de deva’s kwamen om een glimp van Lord Krishna op te vangen. Natuurlijk wilde Lord Shiva ook de Darshan van Lord Krishna, maar Hij besloot dat Hij Zijn gedaante niet zou veranderen; Hij zou komen zoals Hij was. Je hebt gezien hoe Shiva er aan de buitenkant uitziet: viltig haar, een donkere huid, met de slang en alles. In die vorm verscheen Hij dus en zei tegen moeder Yashoda: “Ik wil Darshan van je zoon hebben.” Toen moeder Yashoda een sadhu voor zich zag staan, wilde ze een aalmoes geven. Maar Hij zei: “Nee, ik wil niets, ik heb alles al. Trouwens, Annapurna is mijn vrouw, dus ik heb aan eten geen gebrek. Maar wat ik echt wil, is Darshan van je zoon.”

Al vanaf het allereerste begin, toen de demonen Krishna probeerden te vermoorden, beschermde moeder Yashoda haar kind natuurlijk heel goed. Dus zei ze: “Nee, je kunt me alles vragen en ik zal het je geven, maar mijn zoon laat ik je niet zien.”

Lord Shiva was toch gekomen, maar vanwege Maya konden ze Hem niet herkennen. Op dezelfde manier zie je de Heer vanwege Maya niet, vanwege het feit dat de mind door zoveel gedachten gehinderd wordt. Wanneer zul je de Heer waarnemen? Wanneer je mind volledig door Hem in beslag wordt genomen. Als je mind volledig door de Heer in beslag wordt genomen, dan denkt Hij ook aan jou. Weet je, wij zeggen relatie – als je een relatie met mensen hebt, is die misschien eenzijdig ja. Met Bhagavan is de relatie echter niet eenzijdig. Ze is tweezijdig, want als je aan Hem denkt, denkt Hij ook aan jou. Het punt is dat je jezelf soms zo oprecht vindt, terwijl je dat niet bent. Hij kent die oprechtheid echter. Daarom plaatst Hij Lord Shiva op Zijn voorhoofd, want hoeveel Shiva ook mediteert, Hij mediteert alleen op de Allerhoogste Heer. Net zoals Lord Shiva mediteert op de Allerhoogste Heer, zo is de mind van de Allerhoogste Heer op Lord Shiva gericht. Zo’n relatie hebben de bhakta en Bhagavan.

Al die heiligen hier op de tempelmuur bij Panduranga en Rukmini, zijn die heiligen die een persoonlijke relatie hebben met Panduranga en Rukmini. Je zult merken, dat hoewel de Heer de Shiva-tilak draagt, de bhakta’s niet dezelfde tilak dragen. Zelfs in Pandarpur of waar dan ook zul je nooit iemand zien die die tilak draagt, omdat er niemand is die in die toestand verkeert. De mind van de Heer is dus bij Shiva, maar toch moet de menselijke mind gericht zijn op de Voeten van de Heer. Je bent niet in dezelfde staat of in hetzelfde stadium als Lord Shiva. Je kunt wel zeggen: “Shivoham, Shivoham”, maar daarmee word je niet Shiva, weet je. Er zijn velen die zeggen: “Ja, Shivoham, Shivoham” en dan denken ze: “Omdat ik ‘Shivoham’ of ‘So Ham’ of ‘Aham Brahmasmi’ zeg, ben ik al volledig verwerkelijkt.” Zo zit het niet in elkaar!

Shiva gaat volledig in de Heer op. Daar is geen twijfel aan. Er is zelfs geen beetje onwetendheid in Hem. Er is geen spoor van: “O, ja, mijn mind zou niet op de Heer gericht moeten zijn.” Nee! In de gedachten van de mensen echter wel. Daarom moet de mind van de devotee op de Voeten van de Heer gericht zijn. Daarom draagt niemand de Panduranga-tilak zoals Panduranga; alleen Hij draagt dat soort tilak. Zelfs de devotees van Panduranga dragen die tilak niet. Ze dragen de Voeten van de Heer. Hier moet de mind van een bhakta zich op richten: op de Voeten van de Geliefde.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Copyright ©2019 Bhakti Event GmbH, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda (14 april 2019). Satsang in Shree Peetha Nilaya. Onuitgegeven transcriptie. Bhakti Marga Archief, Springen.

Op deze video kun je ook luisteren naar het antwoord van Guruji op de vraag over de vorm van de oorbellen van Panduranga:

 

https://www.facebook.com/1034671719959146/posts/2418717368221234/

Wil je Pandapanduranga en Rukmini in Shree Peetha Nilaya volgen? Dat kan via de  telegramgroep