Afgelopen weekend was Swami in Aartselaar. Er waren devotees uit België, maar ook uit Nederland. Er werd een OM-Chanting gehouden en ter afsluiting een geleide meditatie voor de aarde. Op zaterdag werd na de puja aan Gayatri devi (Godheid) een Kalash-yagna (vuurritueel) gehouden. Door te offeren aan de yagna, draag je bij aan je spirituele groei. Op zondag verzorgde Swami een abishekam voor Krishna. Zijn murti is een kopie van Giridhari, de murti die Paramahamsa Vishwananda altijd bij Zich heeft. 

Krishna. Dit is een kopie van Giridhari, de persoonlijke murti van Paramahamsa Vishwananda.

Swami gaf een Satsang over het Heilige Geschrift, de Guru Gita: “De Guru Gita is een gesprek tussen Shiva en Parvati, Zijn vrouw. Hier zie je de twee vormen: Shiva en Shakti. Shiva is het vormeloze en Shakti is het gemanifesteerde. Zij gaan samen. Parvati staat voor Shakti, het gemanifesteerde. Parvati vroeg aan Shiva: “Hoe kunnen Mijn kinderen tot God komen en één worden met Hem?” Shiva antwoordde haar: “Dit is een belangrijke vraag, die nog nooit eerder is gesteld.” Volgens de Guru Gita is er geen verschil tussen God en de Guru. Wanneer wij de Meester en Zijn Missie dienen, dienen wij ook de Opperste Heer Narayana Zelf, omdat wij onszelf toestaan Zijn instrument te zijn. De Guru Gita vertelt hoe belangrijk het is om je over te geven aan de Satguru, omdat Hij je de Genade kan geven die je nodig hebt om tot God te komen. Zonder deze Genade is dit niet mogelijk. Overgave aan de Guru is niet eenvoudig, omdat het denken in de weg zit. Leer om geen vragen te stellen, als Guruji jou iets zegt. Hij heeft het beste en het hoogste met je voor.”
Naar aanleiding van het gezongen lied ‘Panduranga Vittala’ vertelde Swami het verhaal over Panduranga: “Kennen jullie Panduranga? Kennen jullie Pundalik? Hij was een groot devotee van Krishna. In zijn tijd was Krishna koning van Dwaraka en getrouwd met Rukmini. Pundalik verzorgde zijn ouders, die blind waren. Krishna volgde Rukmini door het bos en Zij kwamen bij de armzalige hut van Pundalik, die zijn ouders op dat moment vereerde. Krishna en Rukmini stonden bij de deur van zijn hut. Pundalik zag Hen, maar vroeg Hen te wachtten tot hij zijn taak had beëindigd. Toen de puja was afgelopen vroeg Krishna aan Pundalik: “Ik heb gezien hoe groot jouw verering is. Wat wil je hebben, je kunt Mij een gunst vragen.” Pundalik vroeg of zijn ouders van hun blindheid genezen mochten worden. Krishna was onder de indruk van zijn wens, omdat hij niets voor zichzelf vroeg. Krishna gaf hem opnieuw een gunst. Toen vroeg Pundalik of Krishna eeuwig op de aarde zou willen blijven om Zijn devotees te zegenen. Toen Krishna was vertrokken en de jongen zich omdraaide, stonden er twee murtis of beelden van Krishna en Rukmini met de handen in de zij, zoals ze stonden te wachten op de drempel van de deur. Deze vorm van Krishna wordt Panduranga genoemd. Deze beelden staan er tot op de dag van vandaag.”
Swami heeft samen met Paramahamsa Vishwananda deze murtis in Panda Phur in India bezocht. Het is een uitzonderlijke plek, omdat de tempel en de heiligste ruimte binnenin de tempel (met de twee murtis) door iedereen, ‘zelfs een witte man zoals ik, zei Swami’ bezocht mag worden. De beelden zijn 5000 jaar oud en de voeten van Krishna en Rukmini worden met een zilveren overkapping beschermd, omdat de veelvuldige pujas anders de voeten ‘weg zouden etsen’.