Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal, dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, herdacht. Op de volgende dag zou Hij worden gekruisigd.

“Zojuist hebben we in het Evangelie over de Kruisiging van Jezus gelezen, maar voorafgaand aan Zijn Kruisiging had Hij Zijn discipelen vele geboden meegegeven. Het belangrijkste gebod dat Hij Zijn discipelen meegaf, is om lief te hebben. Hoeveel keer heeft Jezus in dit stukje tekst (van het Evangelie) over de Liefde gesproken? Vele, vele malen spreekt Hij er over de Liefde. Hij belicht ook de non-dualiteit, de non-dualiteit van het Zelf, het Eén-zijn met de Vader. Het dualistisch aspect van het lichaam bindt en beperkt ons. Jezus zei zelfs: “Wie Mij liefhebben, zijn met Mij en Ik met hen. Zij zijn met de Vader en de Vader is met hen.” Dus als zij met de Vader zijn, is de Vader met hen en is er geen dualiteit. Dit betekent dat wie liefheeft, Eén is met God. Maar het woord ‘Liefde’ nemen wij dikwijls als vanzelfsprekend aan.

We zijn als kleine Judassen die God liefhebben vanwege Zijn geschenken, die God liefhebben om iets. Vraag jezelf eens af of je werkelijk van God houdt, of houd je alleen van Hem als je iets van Hem wil? We vragen God altijd ergens om, maar Hij is door niets gebonden. Hij zegt niet dat je niets mag vragen. Hij zegt: “Vraag”, ja, totdat je werkelijk aan Hem vraagt waarvoor je hier bent. En je bent hier om deze Liefde te realiseren. En als je die Liefde realiseert die je binnenin je draagt, zul je alles overstijgen; alles wordt Eén. Dan is er geen dualiteit, waardoor je afgescheiden bent van de Vader.”

Paramahamsa Vishwananda, fragment uit het boek Just Love 1

Op Witte donderdag worden vier belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Christus herdacht:

  1. Het laatste avondmaal. Jezus nam brood en wijn en legde de Heilige Communie aan Zijn discipelen uit.
  2. De voetwassing. Hiermee liet Jezus ons zien hoe nederig Hij was en dat Hij was gekomen om de mensheid te dienen.
  3. Het gebed van Jezus in de tuin van Gethsemané. Hij wist dat zijn Kruisiging naderde en liet hiermee opnieuw zien dat Hij zich volledig aan God had overgegeven.
  4. Het verraad van Jezus door Judas Iscariot. Judas verraadde Jezus met een kus en de volgende dag werd Jezus gekruisigd.

Witte donderdag wordt in Shree Peetha Nilaya met Schriftlezingen, Orthodoxe ceremonies en het ritueel van de voetwassing herdacht. Klik HIER om foto’s van Pasen 2016 te bekijken.

Klik op het tandwieltje, zodat de Nederlandse ondertiteling verschijnt.