‘We lezen hier het Heilige Evangelie. Dit is het begin van de getuigenis van Johannes de Doper, waarin hij zegt dat híj niet het Licht is, maar dat hij is gekomen om getuige te zijn van het Licht. Dit geldt voor ons allen; we zijn hier om ons Zelf te realiseren, om onszelf te vormen tot wie we Werkelijk zijn. Zie je, Christus verscheen op aarde, maar toch keerden de mensen zich tegen Hem. Hij kwam naar zijn eigen mensen, die Hem niet eens herkenden.

Hij nodigt iedereen uit om samen met Hem op te staan en de oude ik in jou, te laten sterven, om samen met Hem nieuw te herrijzen. Dit is de wederopstanding van Christus. Het gaat er niet alleen om dat je zegt: “Oh ja, laten we Hem prijzen. Hij is herrezen.” Ja, Hij herrees 2000 jaar geleden en zelfs al was Hij niet herrezen, dan zou Hij nog Christus Zelf zijn. Hij heeft echter laten zien dat wederopstanding mogelijk is. Hij heeft laten zien dat Realisatie, Godsrealisatie, of jouw werkelijke Realisatie mogelijk is. Hij heeft jou de Weg laten zien. Daarom zei Hij: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Licht.”

Hij heeft laten zien dat, wanneer je werkelijk naar God verlangt, het mogelijk is Hem te bereiken, als je dit werkelijk wilt, zelfs in één leven. Je moet wel oprecht zijn naar jezelf; je moet werkelijk oprecht zeggen: “Ja, ik wil Hem!”, en wees niet onecht, alleen omdat je er in een boek over hebt gelezen. Zeg niet enkel: “Oké, Realisatie is heel mooi”, of: “Ik wil God zien. Ik wil God voelen. Ik wil Godsrealisatie”, terwijl je denkt: “Het is mooi om het te horen. Het streelt de oren.” Maar daar gaat het niet om! Het gaat erom dat jij oprecht bent naar jezelf, dat je het werkelijk wilt. Wie je ook bent, al ben je de grootste crimineel, je kunt een Heilige worden, als je het echt wilt.

Vandaag vieren jullie allen de wederopstanding van Christus. Laat Hem in jou verrijzen. Laat Hem opnieuw in jou opstaan.’

Just Love 1