Paramahamsa Vishwananda heeft voor de Darshan vragen van aanwezigen beantwoord. In het kort een aantal van Zijn antwoorden:

 • Moeder aarde kun je ondersteunen door jezelf als deel van haar natuur te zien. Wat is jouw bijdrage? Daar gaat het om. Je komt op aarde om hieraan bij te dragen. Wat kun jij aan deze wereld geven? Stop met het vernietigen van de natuur, stop negatieve gedachten. Stop met het eten van vlees. Realiseer je hoeveel ervoor nodig is om vlees te produceren, wat ten koste gaat van de aarde!
 • Richt je op de positieve dingen in de wereld en niet op de negatieve. De media voedt de negativiteit en stopt angst in de mensen.
 • Waar bestaat de mens uit: het denken, het lichaam en de ziel. De ziel maakt deel uit van het Goddelijke. Dood=afwezigheid van leven. Het lichaam kan niet denken, de ogen kunnen niet zien. De ziel geeft leven aan het denken en het lichaam. De ziel is wie je werkelijk bent. Het Goddelijke is onbegrensd, ‘alles is vol met Zijn vibratie’.
 • De ziel maakt een reis. Het maakt 1.4 miljoen levensvormen door. Zij ondergaat de hele schepping, voordat zij verlichting bereikt. Op die reis ontmoet je zoveel mensen en leraren (guru’s). Zij geven kennis.
 • De Satguru onderscheidt zich van guru’s. De Satguru geeft licht. Hij zorgt voor jou en deze zorg neemt alle vormen aan! Hij is er voor jou bij het laatste stadium van overgave. Je zult het ware doel en de betekenis van jouw leven vinden. Tot dat moment zul jij je incompleet voelen, begrensd voelen. De Satguru kan die ‘Bliss’ of het oneindige, eeuwige geluk, in jou doen ontwaken. Dit is het enige wat Hij jou te geven heeft; Ware Liefde in Haar volheid. De Satguru wil niets van iemand, denk niet dat Hij van alles vraagt.
 • Overgave is: de hand van iemand, die je vertrouwt, stevig vasthouden. Als je de Satguru volgt, moet je jouw oordeel laten varen.
 • De plicht van de mensheid is lief te hebben. Er is niets hoger dan Liefde. Zij vermeerdert, neemt toe. Bij Heiligen kun je dit waarnemen. Bliss, oneindige gelukzaligheid, ontwaakt door devotie en gaat niet meer weg, neemt zelfs toe!
 • Overstijg het denken, richt het op de innerlijke realiteit, God. God zal Zich vervolgens in Zijn kosmische Vorm in jouw hart openbaren, maar niet zoals jij je dit hebt voorgesteld. Bij zelfrealisatie is het denken overstegen.
 • Mensen denken veel, maar luister naar je hart. Stop en begin te voelen en te luisteren. Let erop dat jouw denken het niet overneemt, omdat het hypocriet is.
 • Devotie of toewijding richt zich niet naar buiten ‘geen external show’. Als je bidt of mediteert, terwijl jouw gedachten ergens anders zijn, kun je dit geen devotie noemen. Als jouw verstand zich overgeeft, dan ontwaakt devotie en onthult God Zich in de vorm waartoe jij je aangetrokken voelt.
 • De relatie tussen het Goddelijke en jou is daar waar Hij naar op zoek is. Je hebt een beeld nodig, zodat jouw gedachten zich hierop kunnen richten. Begin hiermee! Visualiseer God, kies een vorm waartoe jij je aangetrokken voelt.
 • De ziel is Goddelijk en verlangt naar dat wat eeuwig en Goddelijk is, God.
 • Doe je plicht, doe alles in het leven met jouw aandacht op het Goddelijke gericht
 • Guruji gaf ook uitleg over de betekenis van de mantra OM Namo Narayana.

https://www.facebook.com/luis.cardoso.794/posts/10209839001393529

Bekijk de video voor de satsang.