“Deze dag is zeer bijzonder, omdat Babaji ervoor koos om definitief hier te blijven. Dit vond rond het jaar 200, het jaar 208 v. Chr. of ergens rond die tijd, plaats. Op het moment dat Babaji Zijn lichaam wilde verlaten en wilde opstijgen naar de plek, Vaikunta, waar Hij vandaan komt, kwam Zijn zus tussenbeide. Zijn zus heeft de leiding over Varanasi. Zie je, in India hebben alle Heilige plaatsen een yogi en die yogi is verantwoordelijk voor het welzijn van die specifieke plek, om de energie er te behouden en te beschermen. Mataji verblijft nu in Varanasi, ergens in een grot.

Er wordt gezegd dat je slechts driemaal aan Hem hoeft te denken en oprecht driemaal Zijn Naam hoeft te chanten: ‘OM Mahavatar Babaji Namaha’, slechts driemaal en dat Hij dan bij je zal zijn. Zul je Hem dan zien? Hij ziet jou, maar jij ziet Hem niet. Je moet het trainen. Dit is de reden dat je jouw sadhana doet, op de eerste plaats om jouw innerlijke zicht te trainen. Wanneer je de innerlijke verbinding hebt, wanneer je het innerlijke zicht van het Goddelijke hebt, zul je het uiterlijke zicht ook hebben. Mensen willen het uiterlijke zicht snel hebben; alsof dit zo eenvoudig is. ‘Laat me het uiterlijke zicht hebben’, maar het uiterlijke zicht wil dat je eerst het innerlijke zicht hebt ontwikkeld. Alleen als je het innerlijke zicht hebt, zal het uiterlijke zicht komen. Dan maakt het niet uit waar jij je bevindt, je bent dan altijd in verbinding.

‘Dus, op het moment dat zij hoorde dat Babaji Zijn lichaam zou gaan verlaten – natuurlijk hoefde zij niet uit de grot te komen, of de grot open te breken – dematerialiseerde zij enkel haar lichaam en verscheen ze voor Babaji. Ze begon Babaji te vragen te stellen en zei: “Luister, Mijn Heer, het is niet aan ons om U te bevragen. U weet wat het beste is. Maar ik heb vernomen dat U Uw lichaam wilt verlaten en wilt opstijgen. U wilt opstijgen, met of zonder Uw lichaam, U wilt naar de hemel opstijgen.” Toen vroeg Mataji Hem: “Wat doet het er toe, of U hier bent, of daar? Maakt het enig verschil?” “Wel, zei Babaji, “nee, het maakt geen enkel verschil. Het enige verschil is dat de wereld met een Avatar als deze, ook een permanente bescherming heeft.” Dit is het unieke van Mahavatar Babaji, zoals Hij in Zijn lichaam blijft. Toen liet Mataji Hem beloven dat Hij altijd in Zijn fysieke lichaam zou blijven, zolang deze wereld en dit Universum, zoals wij het ervaren, bestaan. Het maakt voor Hem geen verschil, of Hij hier, of daar is, want Hij is altijd aanwezig, zelfs hier bij ons. Het maakt niet uit, dus vroeg zij Hem hier, in Zijn fysieke lichaam, te blijven. Natuurlijk kon Hij haar niet weigeren, omdat zij de personificatie van Shakti is. Vaak denken mensen dat Mataji de vrouw, of de andere Shakti, van Babaji is. Dat is zij niet, want Mataji is de incarnatie van de Godheid Parvati en de Godheid Parvati is de zus van Narayana. Babaji is de personificatie van Maha Vishnu. Dus op deze dag, op deze datum, zei Hij: “Ja, ik zal hier definitief verblijven.”

Natuurlijk heeft Hij Darshan aan veel mensen gegeven. Vanzelfsprekend moeten we het waard zijn om Zijn Darshan te ontvangen, maar Hij is met de mensen, weet je. Een paar dagen geleden was ik voor Satsang in Zuid-India en Hij was daar met ons. We spraken over de wereld, wat er moet veranderen, wat er in evenwicht moet worden gebracht. Hij is met de mensen; Hij is met iedereen, maar Hij kan Zich niet zomaar manifesteren. Hij kan dit naar believen doen, maar zal dit niet doen, want de wil hiertoe moet ook in jou aanwezig zijn. Jij moet de wens hebben dat Hij zich voor jou zal manifesteren. Ik was in Bombay en iemand zei tegen mij: “Ik zou zo graag op weg gaan om Babaji te zien”, en Ik zei: “Waar wil je naar toe gaan om Hem te kunnen ontmoeten?” Hij zei: “Wel, ik las in het boek dat Hij in de Himalaya is.” Ik lachte en zei: “Wel, Hij is overal, zelfs hier. Als je deze wens van harte hebt, kan Hij jou deze wens niet weigeren. Hij zal zich manifesteren. Hij zal komen, maar je moet een sterk verlangen hebben.”

Paramahamsa Vishwananda, Shree Peetha Nilaya, Germany, 30 november 2011

Vandaag wordt samen met Guruji deze bijzondere dag gevierd. Een korte impressie van vanochtend:

https://www.facebook.com/tulsidasananda.goulet/videos/10155122845341547/

Een Facebook bericht van Swamini Vishwalakshmianandama, waarin zij een mooie ervaring met Mahavatar Babaji en Guruji deelt.

https://www.facebook.com/jean.peterson.92/posts/1987572107919943