Het boek is vertaald en te bestellen via info@bhaktimarga.nl

Duizenden jaren geleden op een enorm slagveld te midden van chaos, onzekerheid en angst, werd de hoogste kennis aan de mensheid gegeven. Die kennen we nu als de Bhagavad Gītā.

De Gītā is een verhaal tussen God en een strijder met een innerlijk conflict, genaamd Arjuna. De Allerhoogste Heer speelt, in de vorm van Kṛṣṇa, de nederige rol van een wagenmenner die Arjuna meesterlijk instrueert over de diepzinnige mysteries van het leven.

Paramahamsa Vishwananda’s toelichting op Kṛṣṇa’s leer opent de wijsheid van de Bhagavad Gītā en past die op ons leven van vandaag toe. Uiteindelijk helpt het ons te begrijpen dat we een relatie met God hebben en dat het doel van ons leven is om ons volledig bewust te worden van die zeer persoonlijke en goddelijke verbinding.

Als we de leer van de Bhagavad Gītā en het commentaar van Paramahamsa Vishwananda op deze manier kunnen integreren, zullen we een unieke persoonlijke reis beginnen: die van de mind naar het hart. Zijn begeleiding helpt ons de uitdagingen op ons pad met vertrouwen en moed aan te gaan.

–Rishi Chidananda