Zowel in Bratislava, als in Budapest heeft Paramahamsa Vishwananda afgelopen week aan duizenden mensen Darshan  gegeven. Daarbij heeft Hij de eerste Bhakti Marga tempel in Hors, dichtbij Levice in Slovakije geïnaugureerd. De tempel draagt de naam ‘Sri Sri Radha Dayayutaya Krishna‘ Mandir. De naam betekent Radha vol compassie of mededogen voor Haar geliefde Heer. Klik HIER voor video-opnames van de inauguratie.

Satsang en Darshan in Budapest:

Swami Vishwakuruananda heeft de Satsang van Guruji, die aan de Darshan voorafging, kort samengevat: ‘..als wij onze ervaringen met Guruji zouden opschrijven…. Guruji stak hiermee de draak met de volgende woorden:  “Ja, als we slim zouden zijn, zouden we dit doen.” Hij duidde hiermee op het feit dat veel van Zijn discipelen en devotees dit niet vaak genoeg doen. Het belangrijkste dat we uit deze zeer bijzondere Satsang kunnen halen is dat Guruji ons aanmoedigt gezamenlijk de diepte van spiritualiteit te onderzoeken. Hij moedigde ons ook aan de ervaringen, die Hij ons direct of indirect voortdurend geeft, vast te leggen. Hij zei: “Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel wijsheid door de eerste discipelen van Christus is vastgelegd. Zij hadden vele directe ervaringen met hun Guru. Vele van die ervaringen zijn met de tijd verloren gegaan. Toch moeten wij dit doen!”

Laten wij allen onze ervaringen in een journaal bijhouden, waarin we onze zegeningen kunnen opnemen en ze kunnen teruglezen. Aan iedereen de oproep om persoonlijke ervaringen met Guruji via  pp@bhaktimarga.org naar PP of Swami Vishwavijayananda op te sturen, zodat hij ze in een nieuwe versie van het boek ‘Blossoming of the heart‘ kan opnemen.

Met veel liefde ❤️ Swami Vishwakuruananda

Een aantal Nederlandse devotees was voor de Darshan naar Budapest afgereisd. Zij hebben allen opnieuw mogen ervaren dat de Liefde van Guruji hen verbindt en hoe een ieder tijdens de Darshan een bijzondere ervaring heeft mogen ontvangen. Deze ervaring was voor iedereen persoonlijk en één die hun verbinding met het Goddelijke op hun pad van het hoofd naar het hart verder verdiept. De muziek werd door groepen uit omliggende landen verzorgd en bleef nog lang doorklinken. Ook Swami Vishwaaniruddhaananda was in Budapest. Hij komt op 18 en 19 maart naar Nederland voor een Satsang en ontmoeting met belangstellenden en devotees. Op de terugweg naar Nederland ontmoette een aantal van de Nederlandse devotees Guruji ‘per toeval’ op het vliegveld, waar Hij hen uitnodigde voor een ‘theemoment’. Wat een Blessing!

Een vraag van een devotee tijdens een Satsang in 2013: “Wat ziet U tijdens een Darshan?” Guruji legt uit dat Hij de ziel aanschouwt. Hij kijkt via de ogen naar de diepte van het hart en vertelt dat hier geen oordeel in gelegen is.