DE GENADE VAN DE MEESTERS IN ATMA KRIYA YOGA

Binnen yoga bestaat er de overtuiging dat vooruitgang die je boekt, evenredig is aan de inspanningen die je ervoor doet. Dit mag bij veel dingen juist zijn in het leven, zoals bij het trainen voor een marathon, afvallen of studeren voor een examen, maar het is niet van toepassing wanneer er een Satguru betrokken is bij je spirituele vooruitgang. De Satguru versterkt je inspanningen vele malen, en dat heet Genade.

Atma Kriya Yoga is vervuld van de Genade van Paramahamsa Sri Swami Vishwananda en Mahavatar Babaji. Hoe gebeurt dit? Dat is een fascinerende vraag, die elke Atma Kriya Yoga-student zou moeten kunnen beantwoorden. Het geeft je een diepere waardering voor wat er werkelijk gebeurt als je Atma Kriya Yoga beoefent en voor de rol die de Meesters spelen in je spirituele leven.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is een volledig gerealiseerde levende Kriya Yoga-Meester. Hij is zich voortdurend bewust van zijn relatie met God en volgt Zijn spirituele dharma, zoals God Hem heeft opgedragen. In gewone taal kunnen we zeggen dat Hij een Guru is, maar Hij is niet zomaar een Guru, Hij is een Satguru. Daarom moeten we eerst het onderscheid tussen een Satguru en een Shisha Guru duidelijk maken.

Een Shisha Guru geeft les over een bepaald onderwerp. Het kan gaan over spiritualiteit, wiskunde, wetenschap, geschiedenis, of wat dan ook. De antwoorden van een Shisha Guru zullen altijd dezelfde zijn, omdat hij vanuit de schriften of vanuit zijn eigen ervaring onderwijst, dus zijn rol is in de eerste plaats het overdragen van kennis.

Een Satguru, aan de andere kant, bezit op het gebied van spiritualiteit veel meer dan kennis over God, Hij heeft de directe ervaring met God. Er bestaat geen verschil meer tussen Hem en God en dat komt omdat Hij zich volledig aan God heeft overgeven en permanent in die staat van Godsbewustzijn verkeert; dat heet in yogaterminologie Atmanivedan Bhakti of Nirvikalpa Samadhi.

Een Satguru in je leven te hebben is de grootste spirituele zegen die je kunt hebben, omdat Hij letterlijk God-in-vorm is. De Satguru is een uitdrukking van Gods Liefde voor ons, Hij weet wat ons van bevrijding weerhoudt, wat nodig is om ons te bevrijden van alle negativiteit of maya, die we in de loop van vele levens hebben verzameld. Zelfs het fysieke lichaam van de Satguru is uniek. Als je helderziend zou zijn, zou je kunnen zien dat de persoon die daar staat alleen maar kosmisch licht is. Zelfs de cellen van Zijn lichaam zijn niet normaal en dat komt omdat zelfs maar één enkele haar van Hem Gods zuivere Liefde is, Godsbewustzijn, het onbegrensde in vorm. Dit is de wet die God heeft ingesteld: dat de fysieke aanraking van de Satguru noodzakelijk is om de Goddelijke Genade volledig in de wereld te brengen. Het menselijk lichaam is enerzijds beperkt, maar het fysieke lichaam van de Satguru wordt een brug tussen de fysieke, materiële wereld en de spirituele, onbeperkte wereld. Daarom is de Satguru de grootste zegen op je spirituele pad. Hij is de brug die je in staat stelt om het doel van yoga, het doel van het leven: zelfverwerkelijking, te bereiken.

In het bijzonder binnen Atma Kriya Yoga, is het de Satguru Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, die kan kijken naar iemands karma uit het verleden en kan bepalen wat goed en slecht is. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda en Mahavatar Babaji zullen door hun Genade hyperactiveren wat belangrijk is en verbranden wat niet belangrijk is. Het goede karma dat overblijft, zal je ervaringen of mogelijkheden brengen die je helpen op je spirituele pad. Het slechte karma dat verbrand of getransformeerd moet worden, is wat de werkelijkheid vervormt en je wegtrekt van spiritualiteit.

Bij yoga hebben we het over het subtiele pranische lichaam, de pranayama kosha. Dit heeft een netwerk van energiekanalen of nadi’s, en het chakra-systeem. Er zijn minstens 72000 nadi’s. Eén in het bijzonder, de brahman nadi, is waarin het karma van vorige levens wordt opgeslagen. Alleen grote yogi’s, zoals Mahavatar Babaji en Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, kunnen moeiteloos de brahman nadi binnengaan en deze zuiveren. Vanwege de Shaktipat-initiatie in Atma Kriya Yoga echter, wanneer je de Main Kriya-techniek beoefent, gaan Zij je sushumna nadi en brahman nadi binnen. Dan vereffenen Zij die karma’s, die je levens- en levenslang hebben beïnvloed, zodat je dankzij Hun Genade veel sneller tot zelfverwerkelijking kunt komen.

De Shaktipat-initiatie wordt aan het einde van de Atma Kriya Yoga-cursus gegeven. Op dat moment geeft Mahavatar Babaji, de grote Guru van alle Guru’s, Zichzelf en de gehele Genade en zegening van elke Meester van de Kriya Yoga-afstamming aan de student. Het is als het ware de spirituele helpende hand van honderden gerealiseerde Meesters, die wel 5000 jaar teruggaat. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda zegt dat er letterlijk zielen wachten, om op Aarde te kunnen incarneren om deze zegen te krijgen, zodat ze eindelijk deze Genade kunnen ontvangen om zichzelf te verwerkelijken.

Slechts heel weinig spirituele meesters, die vandaag de dag nog in leven zijn, hebben de capaciteit om Shaktipat aan hun studenten te geven. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is met die capaciteit geboren. Met toestemming van Mahavatar Babaji mocht Hij zijn Shaktipat overbrengen op elke Atma Kriya Yoga-leraar die Hij heeft geïnitieerd. Tegenwoordig zijn er meer dan 300 leraren in meer dan 40 landen. Omdat Atma Kriya Yoga het meest complete Kriya Yoga-systeem is dat ooit in de wereld is onderwezen, zal het ervoor zorgen, dat deze manier om jezelf te verwerkelijken en Goddelijke Liefde te bereiken, zich wijd en zijd zal verspreiden. Zo hebben Mahavatar Babaji en Paramahamsa Sri Swami Vishwananda dit gepland, omdat dit is wat de wereld nu nodig heeft. Mahavatar Babaji heeft in de loop van de millennia verschillende yogasystemen gegeven om de mensen te helpen zichzelf te verwerkelijken. Atma Kriya Yoga is Zijn belangrijkste ‘voertuig’ voor deze tijd.  

De Shaktipat is ongelooflijk krachtig en gaat ons gewone menselijke verstand ver te boven. Zoals Paramahamsa Sri Swami Vishwananda zegt: “Zelfs grote yogi’s verlangen naar deze initiatie.” Het is onmogelijk om Shaktipat volledig uit te leggen, omdat het de Heer Zelf is die naar de student komt en Zich aan hem overgeeft en bepaalde dingen activeert. De ervaring van elke persoon is uniek. We kunnen niet zeggen dat je zus of zo’n ervaring zult hebben. Het zaadje van Godsverwerkelijking wordt door Mahavatar Babaji via de leraar tijdens de Shaktipat-initiatie in je geplant, en begint te groeien wanneer je oefent. De energie die vrijkomt tijdens Shaktipat activeert en ontsluit ook het Goddelijke Licht in je chakra’s. Diep in elke chakra woont de Heer Zelf. Hij is het Goddelijke Licht van je ziel. Tijdens de Shaktipat-initiatie wordt dit Goddelijke Licht vrijgeschakeld en beginnen de chakra’s meteen al op een hogere frequentie te werken.

Je vraagt je af waarom je zoiets groots als Atma Kriya Yoga en Mahavatar Babaji’s begeleiding verdiend hebt? Dit is alleen mogelijk door de Genade van de Satguru en God. De Satguru is het dichtst bij de Paramguru, Mahavatar Babaji. Hij is de brug. Genade wordt door de Satguru gegeven uit Liefde, mededogen en begrip voor wat de student nodig heeft. Dit houdt in dat er verder wordt gekeken dan eerdere handelingen of onvolkomenheden van de persoonlijkheid, om de student die steun en hulp te geven die hij nodig heeft. Alleen Mahavatar Babaji en de Satguru kunnen meten of je het verdient of niet, omdat Zij jou kennen, met al je daden uit het verleden en met je hele spirituele potentieel.

Mahavatar Babaji en Paramahamsa Sri Swami Vishwananda maken uit Genade Atma Kriya Yoga voor iedereen bereikbaar. Terwijl Mahavatar Babaji misschien ontoegankelijk lijkt, is Paramahamsa Sri Swami Vishwananda een levende Meester, die in Duitsland vlakbij Frankfurt verblijft. Hij is beschikbaar voor elke oprechte spirituele zoeker en je hebt de mogelijkheid om niet alleen Atma Kriya Yoga te ontvangen, maar ook om je spirituele verbinding met Hem als Meester en Satguru te verdiepen, via een Guru-discipel-relatie. Dit betekent, dat je Hem formeel als je Guru beschouwt. Hoewel dit geen voorwaarde is voor het ontvangen van Atma Kriya Yoga en de Shaktipat-initiatie, is Hij de volheid van Atma Kriya Yoga en het is een fascinerend vooruitzicht, om met zo Iemand direct te communiceren en door Hem als een discipel geïnitieerd te worden.

Ikzelf heb 11 jaar geleden deze devotee-initiatie ondergaan en het is de belangrijkste en diepgaandste stap geweest, die ik op mijn spirituele pad heb gezet. Alles is sindsdien veranderd, wetende dat Hij altijd voor mij zorgt en mij door het doolhof van het leven leidt, in de richting van het doel van yoga en het doel van het leven. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda en Mahavatar Babaji begeleiden ons in alle stilte op elk moment van ons handelen en denken, en stemmen Zich zo langzaam af op onze eigen goddelijkheid of ziel. Daarom heeft Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ervoor gekozen om op Aarde te incarneren, om ons te helpen onszelf en het doel van onze menselijke geboorte te verwerkelijken. Hij heeft ervoor gekozen om deze rol van de spirituele Meester te spelen, niet omdat Hij om een of andere karmische reden móest reïncarneren, maar uit mededogen en vrije wil, om anderen te bevrijden, zoals Hijzelf verlost en vrij is. Dat is de Genade van de Satguru!

Dit artikel verscheen op de sadhana website.