Een nieuw bericht dat rechtstreeks van Paramahamsa Vishwananda afkomstig is en in eerste instantie op Facebook is gepubliceerd.
6 november

‘Er is een verhaal dat gaat over een discipel die zijn Guru naar de waarde van de Heilige Naam vroeg.

Zijn Guru antwoordde hem zonder woorden. Hij stuurde hem met een zeer kostbaar juweel (een steen der wijzen) naar een dorpje om op de markt te vragen hoeveel mensen voor zo’ n steen zouden geven. Natuurlijk ontmoette de leerling veel verschillende mensen en elk van hen gaf hun eigen waarde en kijk op de steen. En, hoewel alleen de juwelier de steen herkende, wilde zelfs hij over de prijs onderhandelen. Tot slot werd de koning gevraagd, wat hij er voor zou geven. Hij antwoordde:’ Ik zal mijn hele koninkrijk ervoor geven’.  De discipel kwam terug bij zijn Guru, boog voor Zijn voeten en zei: “Gurudev, ik begrijp nu de waarde van de Heilige Naam. Zelfs de juwelier, die de waarde van het juweel herkende, wilde toch nog onderhandelen.”

Mensen zien niet verder dan hun beperkte verstand dit toelaat en zijn niet bereid om de waarde van de Heilige Naam echt te leren kennen en te beseffen. Alleen een oprechte ziel herkent het, neemt het in zich op en ontvangt er alle voordelen van. Het is niet zo dat een edelsteen waarde heeft of geen waarde heeft. Het gaat erom dat mensen waarde of geen waarde hechten aan wat ze ontvangen.

Dit kan een parabel zijn over een Meester en in het speciaal over een Satguru: verschillende mensen benaderen Hem, maar ieder mens heeft zijn eigen besef. Het besef is geen probleem, want dat kan door meer begrip veranderen. Het probleem is dat de gedachten zich vastzetten, wat het leven en het levensproces naar eigen behoeften en bezittingen altijd beperkt. Je kunt dit vooral zien wanneer mensen spreken over de vraag of de Satguru nodig is of niet. Zij, die zeggen dat Hij niet nodig is, zijn het ergst, omdat ze zo doen en er afkeurend over spreken. Ze begrijpen eenvoudig weg niet dat een Satguru het eerste principe is en eigenlijk de wet van het leven, de kosmos en meer betekent.

Alleen de Satguru kan je toestaan de oceaan van leven en dood over te steken. Niemand anders! DIT IS DE WAARHEID EN EEN FEIT! En dit wil het verstand en het ego van iemand, die niet bereid is zich hiervan bewust te worden, niet aannemen; het kent vele excuses om het te vermijden, aan te passen of af te zwakken, of zelfs anderen voor zelfzuchtige doeleinden te manipuleren. Maar dit is niet eens belangrijk, want de menselijke gedachten zitten vol lawaai en rommel en dat komt het eerst tevoorschijn. Wanneer het denken evenwichtiger, zuiverder, positiever en constructiever is, dan ZAL DE WAARHEID VANZELFSPREKENDER ZIJN, want het is niet de taak van het verstand om al dan niet in Waarheid te geloven. De opdracht is om je niet meer te mengen tussen jouw oordeelsvermogen en de Waarheid. De mensen hebben hier graag kritiek op. Maar wat heeft dat voor zin? Wat levert het op als je iets bekritiseert, alleen maar om kritiek te leveren? Voorzichtig zijn, objectief, intelligent, onderscheid maken en vragen stellen kan nooit verkeerd zijn, want de Waarheid is iets dat niet UITGESPROKEN KAN WORDEN, ALLEEN UITGEDRUKT EN WAARGENOMEN. De Waarheid is iets wat vraagt om betrokkenheid, onderzoek, en ervaring. En dat betekent dat spiritualiteit IETS IS WAT JE DOET EN NIET IETS WAAR JE OVER DISCUSSIEERT. Ja, wees kritisch, maar wees ook intelligent. Spreek uit eigen ervaring in plaats van anderen te bekritiseren.

Krishna zei in de Bhagavad Gita: “Geef je over aan Mij”. Dit kan worden begrepen als het ultieme egoïsme of de Ultieme Waarheid. Wie de schoen past, trekke hem aan; als je zoekt, dan is het de Waarheid die je zult vinden, maar als je alleen kritiek levert, praat, je mening geeft, met woorden speelt en een hoop herrie maakt door alleen te spreken om aandacht te krijgen, dan zul je dit krijgen: rommel en lawaai in een vicieuze cirkel van je eigen onwetendheid en arrogantie. Zij, die kritiek uiten, gedragen zich altijd op deze manier: ze wijzen met hun vingers naar anderen, ze zien alleen negativiteit en ze geven alleen negativiteit. Op die manier zijn ze slechts een verstoring, omdat ze niet iets constructiefs in zich hebben om te geven. Lege vaten klinken het holst, zo zijn zij ook.

Waarheid heeft niemand nodig; Waarheid is er gewoon. Het is aan eenieder om dit te realiseren en te ervaren. Waarheid hoeft ons bestaan niet te realiseren. We moeten de Waarheid en het Ware Bestaan, waarin er alleen maar gelukzaligheid is, realiseren.

Het eerste deel ging dus vooral over hen, die altijd negatief, bekrompen en eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. Hoe klinkt dit nu vanuit het perspectief van een ware zoeker, een oprecht persoon die zijn of haar tijd, aandacht en energie geeft om te onderzoeken, te ervaren en te realiseren waar zij, die dit pad hebben afgelegd en de Ultieme hebben bereikt, over spreken?

Alleen de Satguru kan je toestaan de oceaan van leven en dood over te steken. Niemand anders! Waarom alleen de Satguru? Op de eerste plaats moet het woord “Guru” worden begrepen. De Guru betekent Hij, die de duisternis, die uit onwetendheid voortkomt, verwijdert, of simpel gezegd, Hij die inzicht en kennis geeft. De ‘guru’ kan iedereen en alles zijn; een guru is iemand, die anderen helpt iets te begrijpen en te leren wat nuttig voor het leven hier op aarde is, terwijl een Satguru niet zomaar een guru is. Ja, Hij kan les geven, Hij kan instructie geven, Hij kan uitleg geven, Hij kan adviseren en ga zo maar door, maar de belangrijkste rol en het uiterst zeldzame van de Satguru zit daar niet in. Hij kan dit allemaal doen, maar Hij is ook degene die je kan helpen de oceaan van leven en dood over te steken en het einddoel van eeuwige dienstbaarheid aan Sriman Narayana te bereiken, aangezien Hij daar Zelf te allen tijden is. Maar de manier waarop Hij je onderwijst is niet dezelfde, als die van een guru en daarom is er door onwetendheid en misverstanden altijd de mogelijkheid om het punt van de Satguru te missen of Hem helemaal te missen. Dit is de reden dat wij het hier hebben over vertrouwen, liefde, overgave en loyaliteit. Deze dingen kun je niet leren, je kunt enkel voelen en herkennen dat je die in jezelf hebt. Je moet dan ook bereid zijn om je ervan bewust te worden en ze te verspreiden. Aan de Voeten van de Meester kun je leren hoe je op het punt kunt komen, dat je ze van binnen kunt voelen en zien, want het is je natuurlijke aard. Het is een aard die vrij van angst en hebzucht is en daarom spreken we hier over een ONVOORWAARDELIJKE RELATIE. Ook al zijn er in het begin enkele onvolkomenheden. Dat is geen probleem, want in de juiste sfeer en met het juiste begrip en de juiste kennis zul je ze snel overwinnen.’

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

6 november 2017