In de voetstappen van Franciscus van Assisië.

Vandaag wordt in Shree Peetha Nilaya  Franciscus van Assisi herdacht. Tijdens de pelgrimage van Paramahamsa Vishwananda met Zijn devotees naar Assisi twitterde Hij het volgende: ‘Terwijl Ik hier in de kerk in Assisi zit, moet Ik denken aan het gebed van Franciscus van Assisi’:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar duisternis is. Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. Amen.

Mogen de gebeden van mensen, die geloven in vrede en eenheid, hen die Liefde brengen en moge zij een boodschapper van Zijn Liefde worden.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 

 

In 2017 zal Paramahamsa Vishwananda Italië opnieuw bezoeken. Ga voor meer informatie over deze pelgrimage en inschrijving naar bhaktimarga.org.