Dhanteras – ‘Dhan’ betekent rijkdom en ‘teras’ betekent dertiende. Hier is dertiende bedoeld om de dag ‘Trayodashi’ aan te duiden, d.w.z. de dertiende dag van de maand waarop Dhanteras valt. Dhanteras markeert het begin van Diwali, een vijfdaags festival.
Ook kwam op deze dag Heer Dhanvantari met de pot Amrit uit de Melkoceaan.

In de Hindu-traditie bieden we Lakshmi tijdens Diwali een puja aan. Lakshmi is de Godin van de rijkdom en de gemalin van Lord Vishnu. Tijdens Diwali, het lichtfestival, bezoekt Maha Lakshmi Haar devotees en geeft Zij geschenken en zegent iedereen. Om Lakshmi te verwelkomen en te laten zien dat je Haar toegewijd bent, zuiveren devotees hun huizen, versieren ze het met vele mooie lichtjes in kleine kleipotten en bereiden zoete delicatessen. Tijdens de puja bieden ze die zoete delicatessen aan Maha Lakshmi aan. Maha Lakshmi zegent hen die oprecht toegewijd zijn met gezondheid en rijkdom.

In Mauritius voert Paramahamsa Vishwananda vandaag een puja voor Maha Lakshmi in de tempel uit.

Dit licht dat je buiten aansteekt is een herinnering aan het licht dat je vanbinnen hebt. Het is het Licht van alle goede eigenschappen die iedereen in zich draagt

Paramahamsa  Vishwananda

Diwali is de dag dat Rama terugkeerde naar Ayodhya, nadat Hij veertien jaar in ballingschap had verkeerd en Ravana had bestreden. De inwoners van de stad hielden lampen hoog om Sri Rama thuis te verwelkomen. De verlichting van de lampen staat symbool voor de triomf van goed over kwaad in het hart van de mens.
Het feest duurt drie dagen, waarbij een Guru-, Ganesha-, Navagraha(9 planeten)- puja worden gehouden. Een Kalash-Puja wordt voor Dhanakarshana Lakshmi en Kubera gehouden. Traditioneel wordt de locatie van het evenement met veel lichtjes en kaarsen verlicht.