In juni zal de nieuwe tempel in Shree Peetha Nilaya door Paramahamsa Vishwananda ingezegend worden. Vandaag verscheen een eerste aflevering ‘de Zegen van de Heer Narasimha’ van een zesdelige serie over de belangrijkste Godheid ‘Narasimhadev’  van de nieuwe tempel ‘Bhutabhrteshwarnath’. Vishnu in de ashram Shree Peetha Nilaya

Nara = mens, Simha = leeuw; de vierde incarnatie van Maha Vishnu in de gedaante van half-mens en half-leeuw. De woeste Narasimha kwam om  Prahlada, de zuivere toegewijde van Heer Vishnu, tegen de martelingen van zijn duivelse vader, de demonenkoning Hiranyakashipu, te beschermen, die door Hem werd gedood. De Purana’s (Heilige Hindu-Geschriften) vermelden dat Hiranyakashipu bijna over het hele universum heerste. Terwijl Narasimha wordt gevreesd door de demonen en de niet-toegewijden, wordt Hij met liefde en verering door Zijn toegewijden aanbeden.

In de video legt Paramahamsa Vishwananda uit dat de demon Hiranyakashipu zich in ons bevindt. Ons negatieve denken is Hiranyakashipu en zolang wij ons op op de buitenwereld richten en ons daardoor in beslag laat nemen, zal hij aanwezig blijven en zullen we het doel van het leven niet bereiken. Narasimhadev beschermt en zorgt voor je. In de tempel kun je Zijn energie voelen en een glimp van wat het spirituele leven werkelijk is, opvangen: dienstbaarheid aan de Ultieme, in onszelf. Mensen zoeken God in de natuur of in andere mensen, maar ze zouden Hem in zichzelf moeten zoeken. Zoek God binnenin je, daar bevindt Hij zich.

Wanneer het beeld is ingewijd, noemen wij een beeld geen beeld, maar een Deity (Godheid) of Murti. Het draagt de essentie van de Godheid in zich.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/posts/1588326657960139