LEZINGEN VAN PARAMAHAMSA VISHWANANDA
TIJDENS HET JUST LOVE FESTIVAL 2020

4-6 SEPTEMBER, 2020

Paramahamsa Vishwananda gaf dit jaar verschillende inspirerende lezingen tijdens het evenement en we wilden deze allemaal met jullie delen!

MEER FOTO’S van het JLF 2020


Dag 1: opening van het Just Love Festival

Jai Gurudev allemaal!

Welkom op het vijfde Just Love Festival. Vergeleken met de vroegere Just Love Festivals is het nu een beetje anders, maar je zult toch evenveel plezier en blijdschap beleven.

Ten eerste moeten we blij en dankbaar zijn voor de autoriteiten, dat ze ons toestaan om hier in beperkte mate ‘Just Love’ te vieren. Er zijn zo veel plaatsen die nog steeds in lockdown zijn, en nog steeds kunnen mensen zich niet echt reizen. Daar moeten we dus blij mee zijn. En natuurlijk moeten we ook de regels die van toepassing zijn, vooral de maskers, volgen. Als je er geen draagt, brengen we je 100 euro in rekening!

Dus wat zal ik zeggen? Geniet ervan en wees blij.

Jai Gurudev, iedereen!

Dag 2

Jai Gurudev, iedereen!

Dat is Giridhariji’s zegen en genade… Dit jaar zullen we de panchamrit niet zoals elk jaar aan jullie allemaal kunnen uitdelen, maar jullie zullen het later in de prasad ontvangen.

Er was één ding waar ik aan dacht: kijk eens hoe mooi het weer is, hoe barmhartig Hij is! Elk ander Just Love Festival hadden we regen. Dit jaar zorgt Hij voor ons met Zijn grote ogen.

Weet je, er is dit woord ‘Bhakta Vatsala‘. Als we de lofprijzen, zeggen we ‘Bhakta Vatsala‘ [wat betekent] Bhagavan Krishna die voor het welzijn van Zijn devotees zorgt. Als we naar het leven van Lord Krishna kijken, zien we dat Hij niet voor Zichzelf leefde, maar voor anderen. Hij was Zelf het voorbeeld van die liefde. Hij verlangde niets voor Zichzelf. Wat Hij ook deed was omwille van de liefde. Als we Zijn leven analyseren, zien we dat Hij Zijn lila’s alleen uitvoerde om Zijn liefde te tonen.

Iemand stelde mij een vraag: “Alle gopa’s en gopi’s waren de hele tijd in de buurt van Krishna, nietwaar? Waarom herkenden ze Hem dan niet als de Allerhoogste Heer Zelf?” Dat is eenvoudig. Kijk, als ze Hem zouden hebben herkend als de Allerhoogste Heer, zouden ze nooit in staat geweest zijn om deze liefde voor Hem te hebben. Er zou een grote afstand hebben bestaan. Als je weet dat iemand erg hoog is [in rang], ontstaat er automatisch een grote afstand.

Krishna is hier niet gekomen om een afstand tussen de mensen te creëren. Hij kwam om iedereen naar Zich toe te leiden. Hij wilde ieders genegenheid. Hij wilde dat deze relatie heel intiem zou zijn. Daarom wierp Hij, ondanks al die lila’s, Zijn eigen maya over hen, zodat ze het gewoon zouden vergeten.

Krishna is hier niet gekomen om een afstand tussen de mensen te creëren. Hij kwam om iedereen naar Zich toe te leiden.

Stel je voor, iemand tilt acht dagen lang een grote berg op… zou je dat vergeten? Een klein probleempje in je leven kun je al niet vergeten, maar als er iemand voor je staat en een berg met zijn pink optilt, dat vergeet je nooit, of wel? Maar toch, iedereen vergat het. Vijf minuten later gingen de gopi’s en gopa’s gewoon door met hun leven. Waarom denk je dat dit kon gebeuren? Denk je dat Hij naar aandacht verlangde? Denk je dat Hij op zoek was naar naam, faam en glorie? Nee, daar zocht Hij niet naar.

Hij komt aan die Liefde herinneren die iedereen diep in zijn hart heeft. Die Liefde die we heel vaak niet willen zien, omdat ze ons bang maakt. Liefde is heel beangstigend. Iedereen wil liefhebben. Hoeveel wagen zich echt aan het avontuur van de liefde? Niemand, want wat zie je het eerst? Je ziet wat je kunt verliezen. Je ziet niet wat je wint. Je houdt van het drama van een egoïstische liefde. Je houdt van het drama van een eindige liefde. Maar de oneindige Liefde is erg moeilijk. Daarvoor moet je je volledig overgeven. Echter, hoe zou iemands mind zich overgeven als hij zo gehecht is aan zoveel gedachten? Hm? ‘Hoe zou mijn leven moeten zijn? Hoe zou ik moeten zijn? Hoe moet dat alles dan worden?’

Zie je, er heerst een hokjesgeest in je mind. Het is net alsof er allerlei lades zijn, weet je. Elke maatschappij heeft zijn eigen lade. Je ouders hebben hun eigen lade. Jij hebt zelf een eigen lade in je hoofd. Je ziet niet dat het hart hier aan het roepen is. Kun je het hart horen? Nee, dat kun je niet, omdat je steeds met andere dingen bezig bent, waardoor je het niet waarneemt. Bhagavan komt je om aan die liefde te herinneren en zegt: “Kijk, ik ben in je hart.” Dat is de enige realiteit.

Alle realiteit die je waarneemt met het verstand, die is van voorbijgaande aard. Het is als een droom. Weet je, als je in een droom zit, lijkt alles zo echt. Je geniet intens van je droom. Maar je wordt wakker; die droom duurt niet eeuwig. Hoe mooi die droom ook was, is hij blijvend? Hij duurt niet lang. Je weet dus heel goed dat het ware geluk niet daarin zit, waar je denkt dat het in zit, maar toch, je hunkert ernaar, je verlangt ernaar. Als ik nu niet gelukkig ben, zal ik gelukkig zijn in mijn volgende leven. Je verheugt je zelfs op een volgend leven! Zo ben je al bezig je toekomstige leven te plannen, zonder te weten wat er morgen zal zijn.

Daarom zei Lord Krishna dat het de bedoeling is om te werken, maar dat je niet bedoeld bent om je te hechten aan het resultaat, omdat je niet weet wat het resultaat is van alles wat je doet. Je mag dan wel een plan hebben, maar als Hij anders heeft besloten, zal dat plan er anders uit komen te zien. Hoeveel keer in je leven heb je projecten gehad? Allerlei projecten, of niet? Je had dit jaar geweldige projecten klaarstaan. En toen zei Bhagavan: “Oké, Covid komt eraan” en al je projecten veranderden.

Herinner jezelf dus voortdurend aan Liefde. Herinner jezelf er constant aan waarom je hier bent. Het doel van een mens is om de Goddelijke Liefde te bereiken, niets anders. Dit is wie je bent. In wezen ben je dat. Maar als je jezelf wilt beperken, dan zul je slechts de beperking zijn, die je zelf hebt bedacht. Bhagavan herinnert je er echter voortdurend aan: niet in dit leven, dan zal het in vele andere levens gebeuren.” Je bent eeuwig, zoals Hij eeuwig is. En je ziel verlangt alleen maar naar dat spirituele leven.

Herinner jezelf er voortdurend aan waarom je hier bent. Het doel van een mens is het bereiken van de Goddelijke Liefde, niets anders.

Daar heeft Hij je voor gezegend, daar heeft Hij je voor geroepen. Laat angst niet je gedachten bepalen. Laat dat wat je in je hebt ontwaken en vertrouw op de reden die Hij heeft om je te hebben geroepen. Hij is bereid om Zijn genegenheid en Liefde te schenken, maar ben jij bereid om die te ontvangen? Dat is de vraag.

Ik deed abhishekam en dacht: ‘Een Shaligrama is Bhagavan Zelf.’ Er zijn twee dingen die je gewoon uit de natuur kunt halen en aanbidden: dat is de Shaligrama en Tulsi. Je hoeft geen prana-pratishta te doen, je hoeft er geen enkel ritueel voor te doen. Maar bij alle andere (Shiva-lingam, Devi murti of wat dan ook) moet je prana-pratishta doen, wat betekent dat je daar de levenskracht in moet geven. Die Shaligrama is Bhagavan Zelf. We zeggen dat de Allerhoogste Heer Zelf daarin aanwezig is. Ik vroeg me dus af: ‘Als Hij de Allerhoogste Heer Zelf is en we Hem aanbidden, moet alles wat Hem aanraakt worden doordrenkt met die zalige toestaand waarin Hij Zich bevindt.’ Maar waarom gebeurt dat niet? Er zit een grote barrière tussen en dat is die mind. Maar als we ons in het hart zouden bevinden, zou die explosie van Liefde onmiddellijk effect hebben. Dat doet je denken aan wat Liefde werkelijk is. Liefde is iets wat blijft groeien, er is geen grens aan Liefde. Het is niet de liefde zoals wij die hier kennen, weet je, maar deze liefde groeit altijd.

In de satsang vertelde ik dat we bij Gaumukh de Ganga kunnen zien, nietwaar? Bij Gaumukh is de Ganges erg klein. Maar daar waar de Ganges in de oceaan stroomt, Sagar Ganga, is zij 40 kilometer breed. Ze is als een zee en heet Sagar Ganga. Dit lijkt op liefde in ons leven. Liefde begint altijd klein, maar we moeten de liefde laten stromen. Als ze stroomt, zal ze groeien op haar bedding. Maar als je een barrière opwerpt, zoals bij Yamuna Maharani, dan onderbreek je de stroom. Laat dus die stroom van liefde die je in je hebt stromen. Je weet niet hoeveel jaren je nog hebt. Denk niet dat je vele jaren hebt en dat je het later wel zal doen. Nee, het moment is nu.

En laat Hem jou bijstaan in je dagelijkse leven. Zoals Hij een wagenmenner was voor Arjuna, wil Hij ook jouw wagenmenner zijn. Hij wil je ook terugleiden naar Hem, want je komt van Hem en je gaat terug naar waar je thuishoort. Je hoort niet bij deze realiteit. Hoezeer je ook zegt: “Ja, ik hoor bij deze realiteit”; je houdt jezelf voor de gek. Je hoort bij Hem en vroeg of laat ga je naar Hem terug. De keuze is aan jou, of je snel wilt gaan nu je die genade hebt, of dat je even wilt wachten.

Jai Gurudev, iedereen!

Geniet van het Just Love Festival. Grappig, jullie kunnen niet echt dansen. Maar laat je hart dansen. Dat kan niemand tegenhouden.

Giridhari Lal ki…Jai!

Dag 3: na Giridhari Abishekam

Gisteren was het heerlijk om jullie allemaal buiten te zien zitten kou lijden. Zelfs toen Sati jullie allemaal vertelde dat jullie moesten zingen en dansen, begrijp ik dat het een beetje koud was. Nu is het weer mooi, maar toch zijn jullie stil. Weet je, in het leven hebben we vaak een zekere mate van angst in ons, bij wat we ook doen. We weten het niet zeker, of wel? We beginnen onzeker aan ons levensavontuur, maar toch verwachten we een resultaat dat geweldig is, perfect. We zijn in deze wereld en alles is tijdelijk. Niets duurt eeuwig, maar toch verlangen we naar permanente dingen. We denken dat we hier permanent zullen zijn en in dat spel verzwakken we onszelf. Zoals men zegt: ‘Wie kan je echt zwak maken als je het niet toestaat?’ Niemand kan dat. Meestal maak je jezelf zwak door negatief te zijn, niet over de wereld buiten je, maar in de eerste plaats over jezelf. Natuurlijk zoeken we dan een ander persoon om onze eigen negativiteit op te richten en zeggen dan: “Ja, zo is het.”

Het is als ijzer. Kan iets ijzer kapot maken? Nee, niets kan ijzer kapot maken behalve zijn eigen roest.

Neem bijvoorbeeld een boot… een boot wordt omringd door water, of niet? Zinkt de boot? De boot zinkt niet. Wanneer zal de boot zinken? Als er water binnenkomt, dan zal hij zinken. Wat je in je binnenste toelaat, wordt je realiteit. Als je positiviteit toestaat, wordt dat je realiteit. Als je de Liefde in je leven toelaat, zal je leven prachtig zijn. Maar als je ellende in je leven toelaat, zal je leven ellendig zijn.

Het pad van bhakti is een pad van Liefde. Elk moment van je leven wordt je eraan herinnerd om sterk te worden. Waarom? Omdat dit je relatie met Hem is. Als Hij bij je is, kan niemand je kwaad doen. Maar als je alleen staat, als je in je eigen negativiteit zit, dan kan iedereen je schaden, omdat je jezelf eerst schaadt.

Dat doet me denken aan een verhaal. Ooit, toen Abraham Lincoln president van Amerika werd, was er een banket en hield hij zijn eerste toespraak. Onder alle mensen waren er enkele aristocraten, enkele zeer rijke mensen, en toen die hem zagen, zei één van hen: “Bent u niet de zoon van een schoenmaker?” “Uw vader heeft nog schoenen voor mij gemaakt”.

Abraham Lincoln zei niet alleen: “Oké”, want ze zeiden het op een zeer arrogante manier. Wat hij zei was: “Ja, ik ben er trots op dat mijn vader schoenmaker is. Natuurlijk, hij heeft schoenen voor u gemaakt. Hij heeft voor velen van u schoenen gemaakt. Heeft u een klacht? Ik ben ook schoenmaker en ik kan ook schoenen maken. Als u een klacht heeft, maak ik graag een paar schoenen voor u.” Hij liet dus niet toe dat de mensen hem vernederden en dat werd zijn kracht, dat werd waar hij voor stond.

Hetzelfde geldt voor jouw leven: waar sta jij voor? Sta je voor je zwakte of sta je voor je kracht? Nogmaals, niemand kan je kwaad doen, niemand kan je aanvallen, niemand kan je iets aandoen, tenzij jij dat toestaat. Wees dus sterk, weet dat God bij je is, en wat ik altijd zeg: Vul je gedachten met wat Lord Krishna in de Bhagavad Gita heeft gezegd. De Gita is niet zo maar een boek. Je zult ieder van jullie in de Gita tegenkomen. Het gaat over je eigen leven. Begrijp het en wees wie je werkelijk bent.

Jai Gurudev, iedereen!


Dag 3: Afsluiting van het Just Love Festival

Zoals we al zeiden, dit jaar was het JLF anders, maar toch was het prachtig. Het team, Bhagyshri, heeft het met iedereen samen geweldig gedaan, weet je, een groot team, alle bewoners hier waren eigenlijk de hele tijd druk bezig.

Kijk, ondanks wat er met deze wereld gebeurt, moeten we onze spirit hooghouden. We moeten positief zijn en we moeten vooral blij en gelukkig zijn. Laat je niet meeslepen door alles wat er gebeurt. Mensen gaan dood, ja. Ze sterven elke dag, weet je. We kunnen daarom niet gaan zitten huilen. Het leven gaat door. Of stop je daarom met leven? Je zult niet stoppen met leven. Je moet leven en je moet leven in vreugde, in geluk.

Dat is je spirituele pad. Waar je ook gaat, verspreid dat geluk naar anderen. Verspreid niet je verdriet. Verspreid niet je negativiteit, je ellende. Ja, die is er wel, maar vroeg of laat zal die voorbij zijn, of niet? Net als een golf, die komt uit de zee en valt weer terug. En eerste golf, tweede golf, derde golf, golven van liefde! Hé Aaradhaka, dat zijn de ‘Waves of Love’, nietwaar? Om de mensen eraan te blijven herinneren dat deze wereld een wereld van geluk is. Dit is de wereld die Bhagavan zo dierbaar is, dat Hij zich hier manifesteert. Als we bijvoorbeeld naar de shastra kijken, als je aan het begin van de Bhagavatam bijvoorbeeld Moeder Aarde ziet rennen om te schuilen en hulp te vragen van Brahma. Brahma kon haar niet helpen. Ze ging naar Shiva, maar Shiva kon haar niet helpen, dus werd ze naar Sriman Narayana gebracht.

Zo wil deze wereld, die onze moeder is, dat we allemaal gelukkig zijn. Maar om gelukkig te zijn, moeten we ook om de natuur geven, om de dieren, om elkaar. Als we niet leren om voor elkaar te zorgen, zullen we nooit gelukkig zijn. Hoe we met elkaar omgaan en hoe we naar elkaar kijken is erg belangrijk, want Bhagavan is niet iemand die ergens ‘daarboven’ leeft. Hij is degene die in ieder van jullie leeft. Daarom roept Hij, weet je, om die golf van goddelijkheid in jullie wakker te maken, om jullie erfenis terug te claimen van wie jullie werkelijk zijn.

Maar als je ervoor kiest om normaal te zijn, dan – zoals ik al zei in de satsang – is Hij natuurlijk eeuwig, Hij zal wachten. Jij bent eeuwig, jij zult doorgaan. Hoe wil je van die cyclus weglopen? Dat kun je niet! Er is maar één plek waar je naar toe moet en dat is Hem bereiken, of je nu voortdurend aan die cyclus van geboorte en dood vasthoudt of je neemt je toevlucht tot Hem en daar vrij van zijn. Daarvoor moeten we ons naar elkaar toekeren en zo groeien.

Er is een mooie anekdote. Weet je, als je naar een zonnebloem kijkt… Kijk naar Jagannathji, Hij ziet eruit als een grote zonnebloem. Als je naar een zonnebloem kijkt, dan zie je dat hij altijd naar de zon toedraait, nietwaar? Hij krijgt zijn licht. Maar dan rijst de vraag: als het regent, waar draait de zonnebloem dan naartoe, hè? Bhagyshri zegt dat de zonnebloem in de war raakt…Sommigen van jullie zeiden dat hij dan naar beneden kijkt. Eigenlijk kijken de zonnebloemen niet naar beneden. Ze kijken naar elkaar. Als het regent, als het bewolkt is, draaien de zonnebloemen naar elkaar toe en geven elkaar die warmte en dat licht. Zo herinnert bhakti ons daaraan. Toewijding, liefde, al je goede eigenschappen herinneren ons eraan dat we in deze wereld leven, maar we moeten geven wat we in ons hebben.

Deze wereld is vol met vuiligheid. Wil je dat vasthouden of wil je vasthouden aan het mooiste geschenk dat God je heeft gegeven: de liefde in jezelf? Jullie zijn allemaal devotees of followers, dus jullie zijn allemaal op het spirituele pad. Dat betekent dat je iets groots in je hebt. Laten we wat je in je hebt naar de wereld toekeren. Dat betekent niet dat je op iemand af moet stappen en hem of haar aankijkt en dan zegt: “Ik geef je liefde.” Veel mensen zullen dat denken! Dan zeggen ze: “Guruji heeft gezegd dat ik nu liefde moet geven.” Als je voor de mensen gaat staan en naar ze begint te staren, dan zullen ze anders over je gaan denken!

Dat bewustzijn dat je in je hebt wordt gemakkelijk verbonden met alle wezens door je gedachten, door je hart, door je positieve denken. Dat draagt veel bij aan deze wereld. Laat dat dus binnenin je ontwaken.

Wat je bijvoorbeeld tijdens deze drie dagen hebt ontvangen en wat je op je spirituele pad ontvangt, is niet alleen voor jou. Kijk, als je probeert om vreugde en geluk alleen voor jezelf te houden, zal het vervagen. Velen hebben het geprobeerd, maar ze verliezen het.

Open dus je hart, open je mind en laat deze liefde, die ‘Just Love’ is, door je heen stromen.

Jai Gurudev, iedereen!