‘Tot op het moment dat Christus binnen in je hart geboren is, zoek je nog steeds naar Hem en verlang je naar Hem. Als we naar Christus kijken, zie je dat Hij ons twee kwaliteiten toonde: zachtmoedigheid en nederigheid. Zijn gedachten waren niet competitief ingesteld en Hij was er niet op uit de wereld te laten zien dat Hij groot is. Nee. Hij is groot, Hij hoeft dit niemand te bewijzen. Hij heeft Zijn hele leven anderen gediend. Dienstbaarheid staat voor nederigheid. Vanaf Zijn begin, hoe Hij geboren werd, tot aan het einde, hoe Hij deze wereld verliet, was Zijn leven een leven van overgave aan Gods Wil, leefde Hij Zijn leven in volstrekte nederigheid. Deze twee dingen zorgen ervoor dat Hij herinnerd wordt en wij, na meer dan tweeduizend jaar, Zijn verjaardag vieren. Nog steeds vieren mensen het leven van Jezus…. Neem deze twee kwaliteiten van Jezus, die Hem de Christus hebben gemaakt, Zijn zachtmoedigheid en Zijn nederigheid en dan zul je zien dat die ook jouw krachten zijn. Het zijn geen krachten, die je trots of arrogant doen voelen, maar juist in staat zijn trots en arrogantie te doen verdwijnen. Concurrentie die je op het spirituele pad ondervindt, zal ook verdwijnen. Laat Christus binnen in je hart ontwaken, laat Hem geboren worden. Ontmoet Hem niet alleen vandaag, maar ontmoet Hem elke dag in jouw hart. Daar zul je Hem ontmoeten, zul je Hem zien, zul je Hem realiseren, zul je van Hem leren hoe Hij lief had.’

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Foto’s van het Kerstfeest in Shree Peetha Nilaya bekijken? Klik HIER

Bhakti Marga Nederland wenst iedereen een liefdevolle Kerst.