Goede Vrijdag: vandaag wordt de kruisweg, de kruisiging en de graflegging van Jezus in Shree Peetha Nilaya plechtig herdacht.

“Jezus stierf aan het kruis. Waarom koos Jezus voor het kruis? Het kruis was ver voor de tijd van Jezus al in gebruik, als symbool voor de weg naar de hemel. De stam of wortel staat in de aarde. Door groei of ontwikkeling worden de zij-armen van het kruis bereikt. Zij staan symbool voor onthechting, hetgeen nodig is om het laatste deel te bereiken.”

Paramahamsa Vishwananda

Vraag aan Guruji: “Heeft Jezus geleden of stond Hij boven de pijn?”

Satsang, Londen, Engeland, 2013

Paramahamsa Vishwananda:

“Er zijn twee manieren om dit te bekijken. Christus was volledig Goddelijk en volledig menselijk. Als je de bijbel leest, zul je leren dat Hij het niet uitschreeuwde van de pijn op het moment dat Hij vastgenageld werd. Dit betekent niet, dat Hij de pijn niet heeft gevoeld. Wie gekruisigd werd, was de mens en niet het Goddelijke. Daarom kon Hij nadien zeggen: “Vader in Uw Hand leg Ik Mijn Geest”, omdat Hij tijdens de kruisiging volledig mens, menselijk, was. Dit is de reden dat Hij na de verrijzenis, toen Maria Magdalena samen met iemand anders bij Hem aankwam, tegen haar zei: “Raak Mij niet aan. Ik ben nog niet naar de Vader opgestegen.” Wat betekent: Ik ben nog niet volledig. Dit laat zien dat Hij op dat moment de zonden van de mensheid op Zich nam. Hij was volledig Goddelijk en Hij voelde de pijn. Stel je voor dat Hij zou gaan schreeuwen en in verweer zou zijn gegaan. Hoe zou Hij dan de Wil van de Vader hebben kunnen accepteren. Als je iets aanvaardt, zelfs als het pijnlijk is, dan klaag je daar niet over. Daarom zou je kunnen zeggen dat Hij op een bepaalde manier de pijn oversteeg. De Meesters hebben geen karma van Zichzelf. Feitelijk nam Hij het karma van de mensheid op Zich en transformeerde dit, zodat Hij de mensen kon redden.

Just Love Question and Answers 3

De kruisafneming van Rogier van der Weijden