Er is een nieuw blog op bhaktimarga.org over de grote bhakta’s.

Dit blog gaat over Bhīṣma

Op het slagveld aan het einde van de oorlog naderden Kṛṣṇa en de gebroeders Pāṇḍava Bhīṣma en maakten ze een buiging voor hem. Zelfs Kṛṣṇa boog voor hem. Het was hier dat Yudhiṣṭhira de grote krijger Bhīṣma om een laatste advies vroeg. Bhīṣma’s antwoord wordt nu regelmatig gezongen als onderdeel van de Viṣṇusahasranāma. Leer meer over de Viṣṇusahasranāma en leer dit te chanten tijdens een van onze komende Vedische zangcursussen.

De Allerhoogste Heer, die Zelf aanwezig is in het hart van Bhīṣma, staat ook voor hem en het gesprek tussen Bhīṣma en Yudhiṣṭhira is eigenlijk onderdeel van de Śrī-Viṣṇusahasranāma.

Canto 1, hoofdstuk 9, vers 4

dṛṣṭvā nipatitaṁ bhūmau
divaś cyutam ivāmaram
praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṁ
sānugāḥ saha cakriṇā

Toen hij Bhīṣma op de aarde zag liggen, als een halfgod uit de hemel gevallen, boog de koning van de Pāṇḍava’s, Yudhiṣṭhira, samen met zijn jongere broers en Lord Kṛṣṇa, voor hem neer.

Wat we kunnen leren van Bhīṣma

Tijdens de Kurukṣetra-oorlog was achteroom Bhīṣma van de Pāṇḍava’s getroffen door vele pijlen, en daar lag hij, op een bed van pijlen. Lang daarvoor had Bhīṣma al een zegen van icchā-mṛtyu ontvangen, zodat hij pas zou sterven wanneer hij daar zelf toe besloot. Op het Kurukṣetra-slagveld ging Yudhiṣṭhira naar Bhīṣma. Toen Yudhiṣṭhira en zijn broers, de Pancha Pāṇḍava’s, hem op dat bed van pijlen zagen liggen, bogen zij zich voor hem neer. Zelfs Kṛṣṇa boog zich voor Bhīṣma. Nu kun je je afvragen: waarom zou Kṛṣṇa voor Bhīṣma buigen, terwijl die zich toch aan de kant van de Kaurava’s had geschaard? Kṛṣṇa boog zich neer voor Bhīṣma, omdat Hij groot respect had voor wat hij tijdens zijn leven had gedaan. Deze man had altijd voor zijn dharma ingestaan en hij was ervan overtuigd geweest dat het zijn dharma was de troon van Hastināpura te beschermen en trouw te zijn aan de koning. Dit had hij zijn vader beloofd en daar hield hij zich aan.
Niets kon hem ertoe bewegen de kant van adharma te kiezen, tot aan het verraad van de blinde koning Dhṛtarāṣṭra. Voor dat incident was hij zeer rechtvaardig. Dit was zijn fout: hij koos de kant van deze koning en beloofde dat hij zijn mond niet zou openen om iets te zeggen. Hij moest wel gehoorzaam en loyaal zijn aan de koning. Dus zei hij: “Ik zal geen woord zeggen.” Dit gebeurde tijdens Draupadī’s vastraharaṇa, toen Duḥśāsana Draupadī het hof in sleepte en probeerde haar kleren uit te trekken. Bhīṣma kon niets zeggen, omdat hij gebonden was aan zijn woord tegenover de koning. En die fout had hem gebracht waar hij nu was, op dat bed van pijlen. Toch was hij een grote ziener en een grote persoonlijkheid, die nooit afweek van de geloften die hij had afgelegd. Om die reden betuigde Kṛṣṇa Zelf Zijn respect aan hem.”

Toelichting op Canto 1, hoofdstuk 9, vers 4, Srimad Bhagavatam met de toelichting van Paramahamsa Vishwananda

“Natuurlijk kende Bhīṣma alle heerlijkheden van Kṛṣṇa. Voor de Kurukṣetra-oorlog zei hij tegen Duryodhana: “Jij dwaas! Kijk niet op zo’n manier naar Vāsudeva Kṛṣṇa! Denk niet dat Hij een normaal mens is. Hij is de Allerhoogste Heer, tot wie alle halfgoden bidden! Zelfs de Goden van de Trimūrti bidden alleen tot Hem. Laat je niet misleiden door Hem. Wees niet zo dwaas om Hem aan te vallen! Gebruik je verstand!”

“De Pāṇḍava’s, de zonen van Pāṇḍu zaten aan de voeten van Bhīṣma en keken hem rustig met grote eerbied, diep verdriet en genegenheid aan. Bhīṣma lag daar. Toen hij zijn kleinzoons naast hem zag zitten, prees hij hen en zei: “Ik wist dat jullie degenen waren die deze oorlog zouden winnen. Jullie verdienden het te winnen, niet omdat jullie allemaal geweldig zijn, maar omdat jullie de Heer, de geweldigste, aan jullie zijde hadden.”

“Toen hij de Pāṇḍava’s aan zijn voeten zag zitten, kijkend naar hem, terwijl Hij op dat bed van pijlen lag, stroomden de tranen uit Bhīṣma’s ogen. Hij was overweldigd door liefde en genegenheid voor zijn kleinkinderen en hij huilde. Bhīṣma had nog nooit eerder gehuild. Mensen kunnen van geluk of van verdriet huilen, toch? Maar je kunt ook huilen om de Heer en dat is een zalig gehuil, een extatisch huilen.”

“Zo heb je veel vaders, veel moeders, veel kinderen gehad, totdat de guru komt en zegt: “Hé, zo is het niet. Zijn zij wat jij de jouwe noemt?” Als die onwetendheid verwijderd is, huil je om de Heer Zelf, dan verlang je naar Hem.”

“Bhīṣma: “O Koning, O Yudhiṣṭhira, niemand kent het plan van de Heer. Zelfs de grote filosofen, de grote onderzoekers, de grote geesten, kunnen onderzoeken en zelfs denken dat ze het weten, maar hoe zouden ze de Schepper kunnen kennen? Hoe zouden ze Zijn Wil kunnen kennen? Niemand kent Die. Zelfs als Hij hier naast je staat, dan nog lijden jullie allemaal. Wat is het mysterie daarachter? Hoe kan ik dat begrijpen? Zelfs als ik het vanuit een zeer filosofisch oogpunt bekijk, ben ik verloren, ben ik verward, want Hij is de enige die Zijn Wil en Zijn līlā’s kent.” We kunnen proberen Hem te begrijpen en zeggen: “Ja, het is zus of zo”; we kunnen vele redenen vinden, maar we zullen nooit in staat zijn om de Wil van God te begrijpen. Hoe kun je God kennen, als je jezelf niet kent?”

“En Bhīṣma zei tegen Yudhiṣṭhira: “Doe uw plicht naar behoren, maar doe het in overeenstemming met de Wil van God. Hij heeft u door zoveel lijden laten gaan, ook al stond Hij u terzijde. Hoe kan ik dat begrijpen? U heeft God altijd aan uw zijde, u hebt Hem als uw vriend, maar toch heeft u geleden. Laat Hem echter nooit los. Weet dat alles volgens Zijn plan gebeurt, dus wat Hij ook doet, volg het gewoon! Dit is het onvoorstelbare plan van Bhagavān Zelf dat u zou moeten volgen, omdat Hij altijd het beste voor u wil, wat veel meer is dan wat u voor uzelf wilt.”

Fragmenten uit de toelichting van Paramahamsa Vishwananda op de Srimad Bhagavatam
Geplande cursus

Leer van Bhishma. In janurari 2021 zal ons internationale team van Vedische zangleraren cursussen geven om de Sri Vishnu-Sahasranama en een paar andere gebeden die de lof van Krishna bezingen en een aantal andere gebeden, waaronder een gebed dat gaat over de lessen die Bhisma ons leert.

Je kunt je inschrijven via deze volgende link