In 2007 gaf Paramahamsa Vishwananda deze lichtmeditatie.

OM Meditatie – zuivering door Goddelijk licht

Ik wil met jullie een korte meditatie doen:
Ik vraag jullie om zo mogelijk rechtop te gaan zitten. Begin met een paar diepe ademhalingen. Adem in en adem uit. Laat je schouders vallen, als je uitademt. Wanneer je inademt trek je namelijk je schouders op en leg je jezelf hiermee spanning op. Wanneer je uitademt; adem uit, blaas alle koolmonoxide uit, adem alle lucht, die je in je buik hebt, uit.  Trek je buik in, laat je schouders vallen. Adem zes maal op deze manier – Pauze –
Nu geven we de gedachten een spel om mee te spelen. Gebruik het verstand. Luister naar jouw ademhaling. Luister naar de manier waarop je ademt, hoe je inademt en hoe je uitademt. Hoor hoe mooi dit geluid is.
Richt je gedachten, gebruik ze om ze op het derde oog te focussen. Creëer een OM teken daar. Of welk teken je wilt. Elke keer dat je inademt, zie je het licht, het OM wordt helderder en helderder. Stel je het voor, creëer het.
Jullie zijn kinderen van God, jullie zijn deel van God. Daar Hij de jullie Schepper is, jullie zijn ook scheppers, dus jullie creëren.
Laat nu het OM zich uitbreiden en laat het licht helderder worden. Er zal een moment komen waarop jullie het OM niet eens meer kunt zien. Er zal enkel licht zijn.
Breng het licht van je voorhoofd naar het rechteroog en dan naar het linkeroog. Zeg tegen dit licht: Zuiver mijn ogen en heel ze – Pauze –
Breng het licht naar je hoofd. Zeg tegen het licht: Zuiver mijn denken, zodat ik altijd positief over mezelf en anderen kan denken – Pauze –
Breng het licht naar je mond. Zegt tegen het licht: Zuiver mijn mond, zodat alles wat ik zeg uit liefde gebeurt, opdat ik mijn tong mag beheersen- Pauze –
Breng het licht naar jouw rechterarm en hand en dan naar de linkerzijde. Zeg tegen het licht: zuiver mijn handen, zodat ik altijd klaar ben om te helpen – Pauze –
Breng het licht naar jouw armen en voeten, naar de rechterkant en dan naar de linkerkant. Zeg tegen het licht: zuiver mijn voeten, zodat ik altijd het juiste pad bewandel – Pauze –
Breng het licht naar jouw hart. Zeg tegen het licht. Maak dat ik onvoorwaardelijk liefheb – Pauze –
Voel het licht in jouw hart, ga dieper je hart binnen – Pauze –
Blijf gericht op jouw hart, open langzaam jouw ogen. Chant met Mij. Chant elf maal OM. Dus je ademt in en wanneer je OM chant, laat het dan in jouw borst resoneren.