Paramahamsa Vishwananda vroeg ons deze mantra dagelijks 108 keer te chanten:

śrī viṭṭhala giridhārī parabrahmane namaḥ

Ik buig voor de Allerhoogste Heer, die de toevlucht en bescherming van iedereen is.

https://www.facebook.com/bernard.stefan.14/videos/10163203066290468/UzpfSTEwMDAwNjYyODA1ODM3ODoyNzAxOTc1NTgzMzY2Njg0/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBUypeUAchVK0cUhlG8PlVfDRZzk0RB5mdXT_xfk2tpNVXai3cnal6ldr1KqJB3XGt10jKn-nUSZQSo&hc_ref=ARRBvjAV4N860bXzzfDF5tqk_XXH6HVbu5Wmr7q4Ht2u3VDPNikLviQBkua6AN4Alkk&fref=nf

 

Giridhari (rechts op de foto boven) is een van de namen van Heer Krishna en betekent ‘Degene die de berg opheft’.

Giridhari is niet alleen Degene die Govardhana optilde, Hij is de Verheffer van het hart en Hij beschermt alles met Zijn Liefde

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Zijn naam ‘Vitthala’ betekent Vit = Brick, Thala = staande. De andere naam ‘Panduranga’ betekent ‘witte God’ en toont de eenheid tussen Vishnu en Shiva.

Het verhaal van Vitthala, een vorm van Krishna

Pundalik verwaarloosde lange tijd zijn ouders. Plotseling realiseerde hij zich dat hij moest veranderen en voor zijn bejaarde ouders moest gaan zorgen. Hij deed dit op zo’n intensieve manier, dat Heer Krishna hier van onder de indruk was en besloot hem te bezoeken. Toen Heer Krishna aankwam, gooide Pundalik een steen in Zijn richting en vroeg Hem te wachten totdat hij klaar was. Hij wilde zijn ouders eerst verzorgen, voordat hij Krishna kon ontvangen. Krishna ging daarom geduldig op de steen staan wachten. Toen Pundalik zijn ouders had verzorgd en klaar was, zegende Krishna hem en verleende hem een boon (gunst). Deze gunst bestond uit een murti van Krishna, waarin Hij Zichzelf manifesteerde. Door middel van de murti zegent Krishna Zijn bezoekers. Tot op de dag van vandaag kan deze murti bezocht worden in Pandapur, India. In Shree Peetha Nilaya heeft Guruji een tempel met een murti van Panduranga (zie linksboven).