‘In India vieren ze dit feest een maand lang en in Mauritius twee of drie dagen. Maar de belangrijkste dag is Holika Dahan. Holika was de zuster van Hiranyakashipu, de demonenkoning die door Narasimha gedood werd. Zij werd eerder gezegend met een sjaal, omdat ze vele jaren boetedoening had gedaan. Als zij die sjaal droeg kon het vuur haar niet verbranden.

Je kent waarschijnlijk het verhaal van Prahlad en zijn vader, Hiranyakashipu. Hij wilde Prahlad in een kleine demon veranderen. Hij zond hem naar een demonenschool, maar in plaats van in een demon te veranderen, veranderde Prahlad de anderen in devotees van de Heer door de Namen van God te zingen, door hén de Goddelijke Namen te laten zingen en de kracht van de Goddelijke Namen te tonen. Zijn vader deed er van alles aan om Hem te veranderen, maar dit haalde niets uit. Ten slotte werd zijn vader zo kwaad dat hij zei: “Het maakt niet uit hoe, maar doodt mijn zoon!”

Je weet dat Christenen ook vanwege hun geloof werden vervolgd, voordat het christendom werd gelegaliseerd. Dit gebeurde ook in díe tijd. De vader deed er alles aan om zijn zoon te doden, maar het lukte hem niet, omdat de Heer Hem voortdurend beschermde. Ten slotte zei Zijn zuster: “Ik ben door Brahma met deze mooie sjaal gezegend, waardoor ik niet verbrand kan worden. Als ik jouw zoon bij mij op schoot neem en samen met Hem in het vuur ga zitten, zal Híj verbranden en niet ik.” Met dit plan in gedachten ging zij in het vuur zitten, maar tot haar grote ongeluk keerde de sjaal zich van haar af en bedekte Prahlad, waardoor niet Híj, maar zíj tot as verbrandde.

Zij beschuldigde Brahma en zei: “Brahma, Uw zegening was tevergeefs. U beloofde me dat mijn sjaal mij zou beschermen, maar in plaats daarvan ben ik verbrand.” Toen herinnerde Brahma haar eraan dat de sjaal haar ter bescherming was geschonken en niet om er een ander leven mee te vernietigen. Daarom ging de sjaal over naar Prahlad om Hém te beschermen.’

Paramahamsa Vishwananda, Just Love 1

Nara = mens, Simha = leeuw; de vierde incarnatie van Maha Vishnu in de gedaante van half-mens en half-leeuw. De woeste Narasimha kwam om  Prahlada, de zuivere toegewijde van Heer Vishnu, tegen de martelingen van zijn duivelse vader, de demonenkoning Hiranyakashipu, te beschermen, die door Hem werd gedood. De Purana’s (Heilige Hindu-Geschriften) vermelden dat Hiranyakashipu bijna over het hele universum heerste. Terwijl Narasimha wordt gevreesd door de demonen en de niet-toegewijden, wordt Hij met liefde en verering door Zijn toegewijden aanbeden.

https://www.facebook.com/bhaktimargamauritius/posts/1923366131021064

Zie je, de Vorm van Narasimha is meestal afschrikwekkend. Het is angstaanjagend voor ons, want wat voor negativiteit we ook in ons hebben, het is ook angstaanjagend voor de ziel. Het is een gevaar voor de ziel. De vorm van Narasimha is op zichzelf al meer dan angstaanjagend. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda – Just Love 3

Jai Gurudev