Navaratri verlost ons van onze moeilijkheden. Het is een negendaagse viering van de negen vormen van Durga. Het goede overwint het kwade. Mahishasur vertegenwoordigt het grote ego in de mensen, de trots waardoor wij denken te weten wie we zijn. We zijn zo aan onze arrogantie gehecht, dat het moeilijk is om die los te laten. We denken dat we speciaal zijn en beter dan iemand anders. Natuurlijk is iedereen uniek en speciaal op zijn eigen manier. Ma Durga wil ons laten zien dat we enkel door nederigheid het Goddelijke kunnen bereiken. Op de eerste plaats komt uit deze trots duizenden gedachten voort die zeggen: ‘Dit hoort zus en dat hoort zo.’ We zeggen altijd: ‘Als het niet op mijn manier gebeurt, is het niet goed.’ Maar hoe weet je wat goed en slecht is. Als je je niet hebt overgegeven, hoe zou je dit dan kunnen weten? Geef je over aan Mahadevi en ontvang Haar Genade door te zeggen: “Hee Ma, bevrijd me van deze pijn, bevrijd me van dit lijden, dat ik mezelf heb opgelegd, omdat ik mezelf altijd meer bijzonder en beter vind dan anderen.” We vergeten dat diep in ons dezelfde Shakti, God Zelf, aanwezig is.

Er wordt aangenomen dat een devotee, die het voor elkaar heeft gekregen de zegen van Devi te verdienen, zichzelf van zijn zonden en pijn heeft bevrijd. Hij krijgt de kracht om het bovennatuurlijke te voelen, te zien en zelfs de eeuwige geur te ruiken. Hij is ook in staat om de onhoorbare hemelse klanken die eerst niet hoorbaar waren, te onderscheiden.

 • Shailaputri: ‘Shaila’ is een andere naam voor de Himalaya en ‘Putri’ betekent ‘de dochter.’ Zij is de krachtigste en meest vereerde vorm van de negen vormen van Durga.
 • Brahmacharini Devi: Haar Brahma betekent meditatie. Zij toont ons het belang van Sadhana en hoe inspanningen een uitdrukking is van toewijding aan het Goddelijke. Ze laat ook zien dat onze beoefening tijd kost, vandaar dat het aspect Brahmacharini de godin van het geduld is.
 • Chandraghanta: vernietigt trots, ego en arrogantie. Hoewel Zij in dit aspect angstaanjagend is met al Haar armen en wapens, is Zij eigenlijk de godin van de rust en de vrede. Chandraghanta geeft de zegen van vreugde aan onze spirituele beoefening en is daarom een krachtige bondgenote op ons spirituele pad.
 • Kushmanda wordt als de schepper van het universum gezien. Toen er overal duisternis heerste en er nog geen universum bestond, creëerde Zij met een glimlach het universum.
 • Skanda Mata: Zij is de moeder van Shivaanda MatSkanda en houdt Hem op Haar schoot. Zij houdt niet alleen Hem op haar schoot, maar houdt ons allemaal vast en zorgt voor ons.
 • Katyayani: wordt met de woeste vorm van Shakti geassocieerd. Zij is de godin van de oorlog en bestrijdt negativiteit. Zij is dan ook strikt en dwingt discipline af, maar Zij is ook vol compassie en zuiver van hart en geeft de kracht en het vermogen om angst, ziekte en moeilijkheden van het leven te boven te komen.
 • Kalaratri: deze uiterlijke vorm van Durga is donker als de nacht en symboliseert oneindigheid. De Godin Kalaratri is de Devi die alles van de devotee accepteerd, niet alleen het goede, maar ook alle negatieve kwaliteiten. Zij neemt ze simpelweg in zich op.
 • Maha Gauri: In de vorm van Parvati deed Zij boetedoening om Shiva als Haar echtgenote te verkrijgen. Tijdens dit proces werd Haar teint donkerder. Verheugd over Haar toewijding baadde Heer Shiva Haar in het heilige water van de Ganges en Haar huid werd zuiver wit.
  Zij is de moeder van mededogen en vrede en weerspiegelt het grote stralende licht in ons allen. Wanneer we afstand doen van onze dierlijke kwaliteiten en de beperkingen van ons verstand loslaten, zal de Moeder ons Haar genade schenken om ons te helpen het Goddelijke te bereiken.
 • Siddhidatri: is een aspect van Maha Lakshmi. Zij is de ultieme vorm van Nava Durga en in de Shastra’s wordt gezegd dat Zij enkel vereerd kan worden, nadat alle andere vormen van Durga vereerd zijn. Zij brengt succes. Zij, die Haar met volle overgave aanbidden, worden de achttien vormen van succes geschonken. Volgens de Purana’s bereikte zelfs Heer Shiva bevrijding door Haar genade. Ze verleent volmaaktheid en de kracht om met dankbaarheid en nederigheid te handelen, en onthult zo zich de Liefde van God.
 • Dussehra: de tiende dag wordt de overwinning van Durga op de tirannie van alle asura’s (demonen) gevierd.  Het herinnert ons allen aan de Liefde van de Moeder en Haar kracht om alles wat er tussen ons en ons uiteindelijke doel in staat te overwinnen: verlost te worden en het Goddelijke te bereiken.

Dit jaar hebben ook verschillende Swami’s, Swamini’s en rishi’s een vers uit de Bhagavad Gita toegelicht en hun ervaringen met Paramahamsa Vishwananda gedeeld.

Het is een grote zegening om dit feest samen met Paramahamsa Vishwananda te mogen vieren.

Op Flickr kun je foto’s bekijken van dit festival.