Giridhari, the Uplifter of the Hearts

Sinds kort is een nieuw boek met uitspraken van Paramahamsa Vishwananda verkrijgbaar. De uitspraken in dit Engelstalige boek zijn bedoeld ter inspiratie en voor persoonlijke meditatie. Het is te bestellen.

Het maakt niet uit hoe ver je op jouw spirituele reis bent, het ultieme doel, Godsbewustzijn, kan alleen met de hulp van een verlicht, spiritueel Meester, zoals Paramahamsa Vishwananda, bereikt worden. Daarom is deze verzameling van boeken met uitspraken, die ‘Guruvakya Meditations’ wordt genoemd, samengesteld. Het begrip ‘Guruvakya’ verwijst naar diepgaande inzichten die door Paramahamsa Vishwananda zijn uitgesproken of opgeschreven. Elk boek bevat 108 Guruvakyas die aan een gekozen thema gekoppeld zijn.2016-11-01-krishna-ghiridari-uplifter-of-hearts

Dit boek helpt je te ontdekken wie Giridhari is en hoe je jouw liefdes relatie met Hem kunt versterken, zodat je jouw levensdoel kunt bereiken. De hele serie is bedoeld om jouw innerlijke relatie met de Goddelijke Bron, ofwel Krishna, Christus, God, de Goddelijke Moeder, de Guru of een spiritueel Meester, te verdiepen.

Neem iedere dag een andere Guruvakya en richt er vijf minuten je aandacht op. In dit boek staat een Guruvakya-meditatie beschreven, die uit drie stappen bestaat. Door deze vorm van meditatie zul je snel jouw unieke verbinding met de Goddelijke Bron van Liefde, die in jouw hart bestaat, verdiepen.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda is een verlicht, spiritueel Meester. Hij heeft de unieke mogelijkheid om het innerlijke Licht en de Liefde van de ziel te doen ontwaken en ons op een snellere manier naar Godsrealisatie te helpen. Zijn leven staat volledig in het teken anderen te inspireren lief te hebben voorbij alle grenzen van cultuur, religie, geslacht of leeftijd. Het is Zijn doel om mensen te helpen deze hoogste, onbegrensde, onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde, die in elk mens aanwezig is, te vinden en te realiseren.  Hij biedt wijsheid aan en gereedschap om de aangeboren mogelijkheid om deze liefde in ons dagelijkse leven te ervaren. Hij is het levende voorbeeld van het transformerend vermogen van Goddelijke Liefde.

Wanneer het menselijke verstand overstegen is en de Goddelijke Liefde, Prem, in het hart ontwaakt, ontplooit het hart zich als een geopende lotus tot het Goddelijke Bewustzijn, zodat God zich kan onthullen. Alleen dan kan de hoogste realiteit van iemands ware Zelf zich openbaren.

Paramahamsa Vishwananda