Op oudejaarsavond verwelkomde Paramahamsa Vishwananda het nieuwe jaar 2020 met een recordaantal gasten die de Sri Bhutabhrteshwarnath Mandir vulden. Zijn inspirerende boodschap benadrukte hoe belangrijk luisteren is. Maar naar wie?

Gelukkig Nieuwjaar 2020! Moge Lord Nrsingadev jullie allemaal beschermen. Moge Srimati Radharani jullie allen met Haar Liefde zegenen, zodat jullie devotie voor de Allerhoogste Heer zich mag verdiepen.

Elk jaar zeggen mensen dat ze iets willen veranderen. Heel vaak zeggen we: “Wat je moet veranderen is je mind.” We vergeten dat Krishna in hoofdstuk 10, vers 2, zegt: “Onder alle zintuigen ben ik de mind.” Krishna Zelf is die mind. Toen Hij zei: “Onder de zintuigen ben ik de mind”, betekent dat, dat je mind op Hem gericht moet zijn. Als je mind op Hem gericht is, zal alles in je leven perfect zijn. Maar als je mind van Hem wordt afgeleid, ontstaan er problemen.

Het gaat niet om wat de mensen je vertellen. Het gaat om wat je binnenin je voelt. Als je je mind echt naar binnen keert en je Hem echt voelt, zul je zien dat de Bhagavad Gita je leven zelf is en dat Hij wil dat je dichterbij Hem komt. Hij wil jou voor Hem.

Wanneer je op iemand verliefd bent, wil de ander dat je dichterbij komt, maar niet zonder bepaalde verwachtingen. Voor God is dat niet zo. Eigenlijk wil Hij dat je voor jezelf dichterbij komt, omdat je atma alleen dat wil, niets anders. Jouw atma heeft niets met deze wereld te maken.

Je moet wel leren om naar Hem te luisteren. Het punt is dat je altijd naar de buitenwereld luistert. Je luistert altijd naar mensen. Daarom kom je niet vooruit. Je moet leren om te luisteren naar wat Hij zegt.

Er is een mooi verhaal over een groep kikkers die in een jungle rondliepen. En deze kikkers waren allemaal gelukkig, weet je. Ze passeerden een diep gat en twee van de kikkers vielen erin. Ze probeerden eruit te springen en alle andere kikkers stonden er omheen, keken naar hen en zeiden: “Onmogelijk, jullie zijn verdoemd, klaar!” Dat is wat de wereld je altijd zegt, nietwaar? Je bent er geweest. Er is geen hoop meer voor je.

Eén van de kikkers luisterde naar wat de anderen hem vertelden en hij stierf. De andere bleef springen. Hij keek omhoog en iedereen keek naar beneden en hij sprong steeds hoger. Uiteindelijk sprong hij zo hoog dat hij eruit kwam. Toen waren ze allemaal geschokt en zeiden: “We dachten dat je daarbinnen zou sterven.”

Toen zei de kikker: “Ik ben doof, ik kon jullie niet horen.” Hij zei: “Ik zag jullie allemaal juichen daarboven en dacht dat jullie me allemaal aan het aanmoedigen waren, daarom sprong ik steeds hoger en hoger.”

Zo is het, zie je? Als je naar mensen luistert, zul je nooit groeien. Ooit moet je leren naar het Goddelijke binnenin je te luisteren. Ik zeg niet dat het dit jaar zal zijn, want het is jouw leven. Een getal verandert niets. Maar je moet wel willen veranderen. Dan zul je veranderen. En als je aanneemt wat van anderen is, wordt het van jou.

Weet je, de hele Mahabharat-oorlog gebeurde vanwege Duryodhan en Draupadi, nietwaar? Duryodhan kwam Draupadi bezoeken en er was een vijver die afgedekt was [door een luchtspiegeling]. Duryodhan liep er overheen en viel in de vijver. Draupadi keek vanaf het balkon naar hem en lachte. En wat zei ze? “De zoon van de blinde koning is ook blind.” Hij nam daar zoveel aanstoot aan, dat het toen allemaal begon, toen was hij klaar om te vechten. Maar waarom? Omdat hij het persoonlijk nam wat Draupadi zei. Was hij blind? Nee, hij was niet blind. Hij had rustig kunnen zeggen: ‘Nee, ik kan zien. Zelfs als je me blind noemt, kan ik nog steeds zien.’ Maar toch nam hij het persoonlijk en raakte zijn mind volledig verblind.

Dus wat je ook ontvangen hebt, of het nu positief of negatief is, het is aan jou om het aan te nemen of niet. Als je het aanneemt, wordt het van jou. En als je het hebt, dan moet je ook de gevolgen ervan dragen. Zoals ik altijd zeg: als iemand je een geschenk brengt en je weigert dat, dan is dat geschenk nog steeds van die persoon. In alles zit net zoveel positiviteit als negativiteit. Aan jou dus de keuze welk soort kikker je wilt zijn. Niemand kan je dwingen, maar die beslissing moet je maken in je leven. Welk soort kikker wil jij zijn? Wil je de kikker zijn die luisterde [naar de wereld] en stierf? Luister dan en sterf. Jij zult degene zijn die zal verliezen. Of wil je doof zijn, maar toch opstaan in je bewustzijn? En hoe zul je opstaan in dat bewustzijn? Alleen als je je realiseert dat die mind ook Krishna is. Zoals Hij zei: “Ik ben die mind.”

Laat je mind dus in Hem opgaan en dan zul je Zijn Liefde voelen. Dan zul je Hem bij je voelen.

Jai Gurudev,  allemaal!

NIEUWJAARSVIERING IN DE ASHRAM
SHREE PEETHA NILAYA, 31 DECEMBER 2019