https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/posts/1051696424956501

Verslag over de elfde dag van een devotee die met Paramahamsa Vishwananda op pelgrimsreis is:

‘Vanochtend gingen we naar een andere Goddelijke plaats, die met Lord Rama is verbonden. De tempel die wij hebben bezocht is verbonden met de plek waar Ravana’s broer naartoe vluchtte en zich aan de Heer Rama overgaf. Het apenleger van Rama, de varanas, wilde dat Hij zijn verzoek zou weigeren en wilde hem doden. Rama voorkwam dit, omdat Hij de wereld Zijn belofte heeft gedaan. Door deze belofte, de Charama Shloka, beschermt de Heer degene die zich aan Zijn Voeten overgeeft. Dit is het centrale doel van alle Vaishnavas, de traditie waaraan Guruji is verbonden, en dit staat ook beschreven in hoofdstuk 18, vers 66 van Krishna’s Bhagavad Gita. Dit vers lazen wij onderweg. In antwoord op zijn overgave, besloot de Heer Rama om Vibhishana na de val van Ravana als koning van Lanka aan te stellen.’

Notitie: Ravana was de onkwetsbare koning van het eiland Lanka. Ravana’s zus wordt verliefd op Lord Rama, maar Hij wijst haar af. Ravana wil zijn zus wreken en ontvoert Sita, de vrouw van Rama. De oorlog die daarop volgt, wordt o.a. beschreven in de Ramayana. Ravana staat symbool voor de lust. Rama is de zevende incarnatie (verschijningsvorm) van Narayana.

Als God jouw voornaamste doel is, zal Narayana of God voor jou zorgen en jouw grootste supporter en beschermer worden.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Toelichting op de Shreemad Bhagavad Gita, Hoofdstuk 18, Vers 66

 

Lees dit bericht verder via Paramahamsa Vishwananda op Facebook.