Guruji is momenteel met een groep devotees in Frankrijk op pelgrimstocht.

Iemand uit de groep schreef hierover:

‘De groep bezocht de kerk in Carcassonne. Guruji bracht hen naar de plek waar ‘Petit Gilles’ herdacht wordt. ‘Petit Gilles’ was een mysticus die niet door de kerk erkend werd. Dit ondanks het feit dat hij vanaf zijn tweede levensjaar met de maagd Maria sprak. Hij overleed jong, op vijftienjarige leeftijd. Guruji sprak over pure zielen die alleen naar de aarde komen om een boodschap te brengen, hun missie te volbrengen en vervolgens weer snel vertrekken. De broer van ‘Petit Gilles’ is nog in leven en kon ons vertellen over het ongewone leven van zijn jongere broer. ‘Petit Gilles’ had de missie een aantal geheimen aan Paus Pius XIIe bekend te maken. De Paus heeft hem op bevel van de Heilige Maria ontmoet. Eén van deze geheimen mocht publiek gemaakt worden: de Maagd Maria is nog in leven. Zij heeft de aarde in haar lichaam verlaten. Kort daarop heeft de Paus ‘Maria Hemelvaart’ als Heilige dag ingesteld. In feite wachtte Hij op een teken om er zeker van te zijn dat dit Gods Wil was.’