verschil tussen Atma en Paramatma

Paramahamsa Vishwananda, Just Love, Instagram

Paramahamsa Vishwananda over de ziel, het Atma en het Paramatma op Instagram

Yoga betekent gelijkmoedigheid. Door onwetendheid neemt men dualiteit in deze wereld waar. De mens maakt onderscheid en neemt diversiteit waar. Vanuit de ziel gezien echter, door Realisatie, ontwikkelt men ware kennis. Men zal geen verschil zien tussen de ziel, het Atma en het Paramatma. Men zal zien dat men deel is van het Paramatma, de Opperste Ziel.  Het enige verschil dat de ziel zal kennen is gelegen in de kwantiteit.

paramahamsa_vishwananda#Yogameans equanimity. Due to #ignorance, one #perceives the #duality of this#world, one perceives #difference or#diversity. But looking at it from the#soul’s point of view, through#Realisation, one gains true#knowledge. One will perceive no difference between one’s #soul, the#Atma and #Paramatma. One will see that one is just a part of Paramatma, the#Supreme Soul. The only difference which the soul will perceive is in the quantity.” — Paramahamsa Sri Swami#Vishwananda

Just Love

Klik hier om dit bericht en Paramahamsa Vishwananda op Instagram te vinden.