Guruji heeft Zijn goedkeuring gegeven aan de realisatie van een offiële Bhakti Marga ashram in Nederland. Wij willen er dan ook alles aan doen om dit mogelijk te maken. Aan het beoogde centrum in Luttelgeest moet nog veel verbouwd worden. Help je mee? Alle steun is welkom!

Guruji heeft Zijn goedkeuring gegeven aan de realisatie van een officieel Bhakti Marga ashram in Nederland.
Zodra de plannen tot uitvoering zijn gebracht, heeft Hij de wens te kennen gegeven de ashram persoonlijk te willen bezoeken.
Seva of onbaatzuchtige dienstverlening is een manier om jezelf te geven, je hart te openen en het eenvoudiger te maken God in ieder individu om je heen te zien. Wanneer het vanuit het hart wordt gedaan, helpt het de aandacht van wederkerigheid naar de vreugde van het geven te brengen. Wanneer je iemand anders een plezier doet, verdwijnen verwachtingen en dan blijft alleen liefde over.  Deze dienstbaarheid kan vele vormen aannemen, die alle één en hetzelfde doel dienen.

Seva is één van de negen vormen van Bhakti en wordt Padaseva Bhakti genoemd.

Informatie via: info@bhaktimarga.nl of bellen met Madhuri Dasi: 0643988614 of Girinandini: 0646018020