Afgelopen weekend heeft een grote groep Nederlanders, Belgen en Denen een prachtige Darshan en satsang met Paramahamsa Vishwananda mogen ervaren. Een groot aantal van hen ontmoette Guruji voor het eerst. Swami Aniruddha, de landen-Swami van Nederland, heeft een rondleiding door het centrum ‘Shree Peetha Nilaya’ gegeven. Zaterdag hebben devotees guirlandes voor Guruji en Shirdi Sai gemaakt. Tijdens de Darshan nam Guruji alle tijd voor ieder van ons. Enkele ervaringen:

 • een prachtig samenzijn in liefde, een totale zegening, zo dankbaar
 • Gurudev’s liefde was SO GREAT en JOYFULL
 • De LIEFDE van Gurudev stond centraal, Zijn Liefde-volheid
 • It was awesome and great
 • geweldig magisch, zo mooi, dank je wel
 • tranen van geluk
 • amazingggg
 • na lang, een leven lang, zoeken, gevonden waar ik naar op zoek was.

https://www.facebook.com/padmavati.atmakriya/posts/1544736232245936

OM Chanting in Shree Peetha Nilaya samen met de Denen en Belgen

https://www.facebook.com/jaigurudev13.om/videos/691449627724392/

Satsang na de Darshan

Vraag: Kunt u ons meer over de betekenis van Prana Pratistha vertellen?

Antwoord van PV: Wanneer de Prana Pratishta is uitgevoerd, noemen wij een beeld geen beeld, maar een Deity (Godheid) of Murti. Het draagt de essentie van de Godheid in zich. Niet iedereen kan prana in het beeld brengen of het beeld tot leven wekken. Guruji vertelde een verhaal over een beeld van Krishna waar volgens een heilige geen leven in aanwezig was, terwijl de omstanders beweerden dat dit wel het geval was. Hij liet hen zien dat een stukje stof onder de neus van het beeld niet bewogen werd. De heilige blies vervolgens de essentie of prana in het beeld. Hij hield daarna opnieuw een stukje stof onder de neus van Krishna. Dit werd bewogen door de lucht die uit de neus van de Murti kwam. Op deze manier liet hij zien dat de prana in de Murti na de Prana Pratistha wel aanwezig is.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat een ziel opnieuw incarneert op aarde?

Antwoord van PV: Guruji ging uitgebreid op deze vraag in en belichtte er vele aspecten van. Zo zei Hij dat tijd in deze wereld niet overeenkomt met de tijdbeleving in de andere wereld. Er zijn vele hemelen en hellen, niet één hemel en hel, maar vele hemelen en hellen. Mensen op het spirituele pad incarneren snel, soms na een aantal jaren. Mensen, die zich hechten aan de materiële wereld, kunnen honderden jaren in een andere wereld verblijven. Om Godsrealisatie te bereiken, wat het doel is van het leven van alle wezens hier op aarde, moet je zonder enig verlangen zijn. Hierin kunnen zelfs zeer wijze mensen gevangen raken. Hij sprak over een wijze, die een eenheidservaring met God had ervaren. Hij bleef daarnaar terugverlangen en moest hierdoor nog meer dan tachtig levens terugkomen.

God zit niet in je hart. Als dit waar is, dan zouden artsen Hem gevonden hebben. God is in jouw spirituele hart aanwezig.

Er zijn drie soorten relaties:

 1. dependent of afhankelijk; vrijwel alle relaties kennen afhankelijkheid. Mensen hebben hun wensenlijstjes voor de ander klaar. Als die ander er niet meer aan voldoet, FINISH met de relatie
 2. non-dependent of onafhankelijk; dit lijkt de beste van de drie en velen lijken hiernaar te streven, maar is het niet.
 3. inter-dependent; onderling verbonden, zonder verlangens of wensen. Dit is de relatie die Goddelijk is.

Vraag: Hoe zit het met de overgang tussen Kali Yuga (duistere of donkere tijdperk) en Satya Yuga (tijdperk van de waarheid), waarin wij verkeren?

Antwoord van PV: Kali Yuga is niet afgelopen, die kan nog lang duren. Alle Yuga’s zijn altijd aanwezig en draaien tegelijkertijd. Zij zijn ook in de mens aanwezig. Het kan vergeleken worden met of is afhankelijk van ieders staat van zijn. De naam van God reciteren (of het zingen van de Goddelijke Naam) is de beste manier in het Kali Yuga tijdperk om God te bereiken.