Jezus is in een stal geboren. Dit heeft een diepe symbolische betekenis. De Goddelijke Moeder staat symbool voor het hart van de mens, dat verlangt naar God, dat zwanger is van God. Wat kan zwanger zijn van God, behalve het hart? Jouw verstand kan dit niet bevatten, het kan niet eens een fractie van Hem begrijpen. Dan zien we dat Jezus wordt geboren, toch? Dit is de openbaring. Christus openbaart zich in jou van binnen, de openbaring van al jouw goedheid, de openbaring van God, niet buiten jou, maar in jou. Hier wordt het leven geboren. Je hoeft Hem niet buiten jou waar te nemen. Je neemt Hem in jouw eigen hart, van binnen waar.

Jezus is geboren. Laat Hem in jouw hart, van binnen, ontwaken. Laat Hem geboren zijn. Ontmoet Hem niet alleen vandaag, maar elke dag. Daar zul je Hem ontmoeten, zul je Hem zien, zul je Hem realiseren. Je leert liefhebben, zoals Hij heeft liefgehad.

Paramahamsa Vishwananda

Een Zalige Kerst namens Bhakti Marga Nederland

Kerkdeur in Shree Peetha Nilaya, Springen.