Paramahamsa Vishwananda heeft op Facebook een prachtig gedicht met een Valentijns boodschap geplaatst.

VALENTIJNSDAG – EEN DAG WAAROP LIEFDE UITBUNDIG WORDT GEVIERD

Het Leven, Geliefde van God, God en mijzelf. Om het eenvoudig te maken, het is God en mij, twee kanten van dezelfde Liefde. Daartussenin ligt het Leven en het verhaal van de Minnaar en de Geliefde.
Waar gaat dit LIEFDESverhaal over?
Het is een verhaal over de Geliefde, verteld door de minnaar en het is ook het verhaal over de Minnaar, verteld door de geliefde. Wie is de minnaar en wie is hier de geliefde? Beiden.
De minnaar van God wil het verhaal over zijn Geliefde vertellen. Deze ziel wil haar lied zingen over de Liefde van haar beminde Heer, en de eerste regel luidt:
‘Als ik de nachtelijke hemel zie, kan ik daarin uw hart beschreven zien, Geliefde.
Waarom is de Hemel donker?
Zodat de sterren kunnen schijnen.
U heeft alles van mij op U genomen, mijn vreugde, maar ook mijn pijn. Mijn enthousiasme, maar ook mijn last. Mijn liefde, maar ook mijn woede. Mijn woorden van nabijheid, maar ook mijn stilte van afstand.
U gaf me het Licht om te schijnen en nam al mijn onwetendheid, schuld, woede, frustratie, pijn en huilen op U. Daarom bent U donker, maar het enige dat er voor U toe doet, is mijn Licht, mijn vreugde, mijn welzijn.
Dus weet dit, Geliefde, dit Licht dat ik schijn is Uw Liefde. Uw stille verdriet als gevolg van mijn pijn, zijn al die onuitgesproken woorden van Uw Liefde, die U mij niet kon zeggen, omdat ik doof was. Ik kon ze niet begrijpen, noch zien. U neemt alles in U op, zwijgend en discreet, vol Liefde en toewijding. Dit Licht dat ik schijn, Geliefde, is de geur van U, dit Licht dat ik schijn, is het lied van Uw Glorie, dit Licht dat ik schijn, bent U, Geliefde. Waar ben ík en wat ben ik zonder U?
U mag dan wel de donkere Hemel zijn, maar menselijke ogen zien liever de sterren en niet de Hemel en vaak, als zij ze zien, bewonderen zij ze of dromen ze erover hen te bereiken, om hun diepste verlangen en wensen te vervullen.
Maar de ster zal alle mensen vertellen, dat ze naar de Hemel moeten kijken en niet bang moeten zijn omdat het donker is. Eigenlijk is het de Hemel die ze willen, niet de sterren. De sterren zijn slechts de liederen van alle harten, die de eeuwige vreugde in zich hebben gevonden; zij zijn degenen die weten en herkennen wat die donkere Hemel is.
Grijp niet naar de sterren, maar begroet de Hemel. Voel hem, ken hem, houd van hem en wees niet bang voor hem. Sterren schijnen alleen op datgene wat in het begin niet zichtbaar is. Wat zo eenvoudig en direct is, maar op de een of andere manier niet zo duidelijk voor het menselijk oog, is dat ze de eeuwige Liefde van de donkere Hemel uitstralen.
Giridhari, misschien bent U de stilte achter en de stilte in mijn woorden, maar ik zal de woorden van Uw stilte zijn en Uw stilte gaat niet over stilte, die gaat over Liefde. Het gaat dus om mijn woorden, en op dit moment, Geliefde, kan ik niet “Dank U” zeggen, omdat dat niet genoeg is. Ik kan U niet zeggen “Ik houd van U”, omdat dat niet genoeg is. U maakt me sprakeloos en laat mij zien, dat diepe Liefde niets zegt en toch is alles gezegd.
Mijn favoriete kleur is de duisternis van de Hemel en mijn favoriete taal is Uw Liefde, die alles zegt door stilte.’

Paramahamsa Vishwananda, 14 februari 2019