Hoe kun je contact maken en een persoonlijke relatie ontwikkelen met het Goddelijke.

DE VEERTIG ACHTEREENVOLGENDE DAGEN MEDITATIE GEGEVEN DOOR MAHAVATAR BABAJI

In sommige spirituele tradities lezen we verhalen over Meesters die een zuiveringsproces van veertig opeenvolgende dagen doormaken. Aangezien ware Meesters God al hebben verwerkelijkt, doen zij dit om hun devotees en volgelingen te tonen wat nodig is om de Allerhoogste Heer te bereiken. Je moet gezuiverd worden van karma of zonde, en alle verlangens en gehechtheden van Maya (deze wereld van illusie) om zelfverwerkelijking of Godsverwerkelijking te bereiken. Zij tonen hun devotees en volgelingen dat tijdens de meditatie, terwijl je “alleen in de wildernis” bent, tijdens het zuiveringsproces, jje wordt verleid door de schoonheden van de wereld van Maya, zoals macht, rijkdom, roem en werelds succes. Zelfs na deze veertig dagen van zuivering, als je God niet verwerkelijkt hebt, je voortdurende moet mediteren om het doel van het leven te bereiken!

Ik zal je helpen als je Mij ontmoet in je Hart en in je Derde Oog gedurende veertig opeenvolgende dagen en mediteert, met mij niet op mij. Je zult er baat bij hebben als je dit minstens 10 minuten per dag doet en nog meer als je ervoor kiest om 40 dagen lang 1 uur per dag met mij te mediteren.

INSTRUCTIES VOOR DEZE VEERTIG ACHTEREENVOLGENDE DAGEN MEDITATIE GEGEVEN DOOR MAHAVATAR BABAJI

Verbeterde versie uit het boek: ‘Eenheid met het Goddelijke’, geschreven door Swamini Lakshmi

– Zit voor de meditatie op een rustige plaats, zonder afleiding en met rechte rug.

– Sluit langzaam je ogen.

– Concentreer je op het Derde Oog, tussen je wenkbrauwen.

– Houd je fysieke ogen gecentreerd op het derde oog.

– Sta alle gedachten toe die in je opkomen, maar blijf er niet aan hangen. Laat de gedachten gewoon moeiteloos komen en voorbij drijven als wolken op een mooie, zonovergoten zomerdag.

– Zie mij in padmasana houding in dit energiecentrum in een bol van Licht zitten, zoals je mij kent.

– Wanneer je gedachten enigszins tot rust is gekomen, breng dan zachtjes de bol van Licht met mij erin, naar je hart.

– richt je bewustzijn rustig, teder, liefdevol richten op het Spirituele Hart dat zich in de nabijheid van het fysieke hart bevindt.

– Verbind je met, en ga binnenin dit heilige Licht, en verbind je met mij. Blijf je concentreren op je eigen Spirituele hart, dat je Atma is, je ware Zelf, je ziel, zolang je mediteert.

– Ik overhandig je nu een tulsiblad, heilige basilicum, dat niet fysiek is, maar een etherisch symbool van mijn vibratie, mijn essentie van Licht. Ik bied je dit tulsiblad aan in vriendschap en als een Spirituele Gids op je gekozen spirituele pad.

– Mediteer nu MET Mij, niet op Mij, tenminste 10 minuten of 1 uur voor een groter spiritueel effect.

– Open je ogen en wees je bewust van je fysieke ruimte.

– Ik zegen jou en ben met jou tot in de Eeuwigheid.

ADDENDUM:

Sri Paramahamsa Vishwananda en ik, bij jullie bekend als Mahavatar Babaji, hebben een vorm van meditatie, ‘ATMA KRIYA YOGA’ genaamd, naar deze wereld van vandaag gebracht. Wanneer je deze ‘Veertigdaagse Meditatie’ voltooid hebt en je je er klaar voor voelt, raad ik je aan te overwegen meer te leren over ‘Atma Kriya Yoga’.  Daarna kun je ervoor kiezen de cursus te volgen die wordt aangeboden door Sri Paramahamsa Vishwananda’s Bhakti Marga.  Link: www.bhaktimarga.org

Ik, Mahavatar Babaji, zeg je nu: Er is op dit moment geen ander spiritueel hulpmiddel op deze planeet dat sneller is, of meer de moeite waard dan dit, dat de potentie heeft om je naar de Goddelijke Allerhoogste God, Bhagavan Zelf, te brengen!

Mahavatar Babaji, Beschermheer van alle mensen, overal

– Opmerking: Wees je ervan bewust dat de mensen die nu door Babaji en Guruji begeleid worden om Babaji’s Meditatie te doen, eerst deze meditatie zouden moeten doen en daarna de AKY-cursus zouden moeten overwegen. Het kan zijn dat sommigen ervoor kiezen om eerst Guruji’s leringen te bestuderen en verder in contact te komen met Guruji OnLine, voordat ze na Babaji’s meditatie een AKY-cursus gaan volgen. Om van Babaji’s meditatie naar AKY te gaan, hangt af van Goddelijke timing, begrijp dat alstublieft.