Vandaag sprak Paramahamsa Vishwananda in de tempel over het verlangende hart. Wanneer je vanuit de ashram naar huis gaat, waar zijn jouw gedachten? Ben je al bij je werk en je problemen? Dit is niet het ware verlangen. Voed het ware verlangen om eeuwig bij Hem te zijn. Terwijl wij in deze wereld leven, is het essentieel om de wereld niet in ons te laten leven, maar het Goddelijke door ons heen te laten leven. Op God vertrouwen is erg belangrijk.

Twitter van Guruji vandaag

“Weet dat elke stap, die je in je leven neemt, door Giridhari wordt geleid. Hij is eeuwig aanwezig, aanwezig in hen, die verlangen naar Hem. Hij houdt je met een hand vast en voorziet je in alles, zodat je kunt groeien in Liefde en eeuwig bij Hem kunt zijn.”

‘In de Bhagavatam hebben we gezien dat iedereen bevrijd wil worden van de angst om in de cirkel van geboorte en dood te blijven steken. De enige angst die de gopi’s (geliefden van Krishna) hebben, is dat Krishna hen zal verlaten. Zij geven er niet om dat zij honderd keer opnieuw op aarde geboren zullen moeten worden. Zij verlangen niet naar Moksha, of bevrijding, zoals veel mensen doen. Hun enige angst bestaat eruit dat Krishna op een dag weg zal gaan en hen zal verlaten. Daarom vragen zij: “Krishna, alstublieft, legt U Uw hand op ons hoofd. Wanneer Uw hand hier ligt, zullen wij nergens bang voor zijn.”

Zij, die zich volledig aan Krishna hebben overgegeven, zijn als yogi’s, die Hem overal in zien; in de bloemen, in de dieren en ook in ieder mens ervaren zij alleen Krishna. In de Bhagavad Gita zegt Krishna: “Word een yogi.” De yogi’s nemen Krishna in zichzelf en in alles waar: in de bomen, in de planten, in de dieren. In elke atoom is Krishna aanwezig. Hier zijn de gopi’s Maha Yogi’s en is Krishna de stroom van Goddelijke Energie, waarmee het hele universum wordt gevoed.’

Fragmenten uit de Gopi Gita, het lied van de verlangende harten, toelichting op de Gopi Gita door Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/videos/1517068361752636/