De Sri Guru Gita  is een gesprek tussen Lord Shiva en Parvati, waarbij de Godheid Parvati aan Shiva vraagt: “Wie beschouwt U als de grootste op de aarde?” Lord Shiva Zelf legt in de vorm van Dashinamurti, Maha Devi, uit, dat de vorm van de Meester de hoogste vorm op aarde is.

Kailāsa śikhare ramye
bhakti sandhāna nāyakam
Praṇamya pārvatī bhaktyā
śakara paryapcchata

Guru Gita, vers 1

Suta zegt: Eens, toen Lord Shiva, die het geheim van devotie kent, gezeten was op de mooie Berg Kailash, boog Parvati met eerbied voor Hem en vroeg:

“Lord Shiva, U die het geheim van devotie kent…” Hier dienen we op te merken dat het geheim van devotie door sadhana (spirituele oefeningen) gekend wordt. Lord Shiva wordt gezien als de grootste aller sadhaks, omdat Hij in constante meditatie verkeert. Hij mediteert altijd op Narayana, omdat Hij weet dat alles van Narayana afkomstig is. Dus, omdat Hij vanwege Zijn devotie in Zijn sadhana is ondergedompeld, wordt naar Heer Shiva in dit vers verwezen als Degene ‘Die het geheim van devotie kent.’

Devotie is niet alleen iets oppervlakkigs, er zit diepte in. Zelfs als het erg gewoon lijkt wanneer je niet veel voelt en je gebed mechanisch lijkt, is dit in werkelijkheid niet zo! Zelfs het uitspreken, het zingen van de Goddelijke Namen is niet zomaar oppervlakkig. In de diepte ervan reinigt het de onzuiverheden die je gedurende vele levens hebt meegedragen.

De Heilige Suta zegt hier dus dat Lord Shiva die diepte kent, dat geheim van devotie kent, omdat Hij volledig van die devotie is doordrongen. Dit betekent dat Hij geniet van bhakti! Als mensen niet helemaal in hun devotionele oefeningen opgaan, raken zij erdoor verveeld. Maar als je het achterliggende geheim kent, dan doe je het heel graag! En als je iets heel graag doet, brengt het verschillende vruchten voort. Achter alles wat je doet  schuilt een bepaald geheim! En door dat geheim te kennen, zul je van wat je ook doet, genieten.

Hier geniet Bhagavan Shankar van Zijn devotie voor Lord Narayana, omdat Hij het geheim daarachter kent. Daarom kunnen we zeggen dat Hij de belichaming van sadhana Zelf is.

Suta gaat verder met het beschrijven van het tafereel, terwijl Lord Shiva “…gezeten op de mooie Berg Kailash, boog Parvati eerbiedig voor Hem en vroeg…” Hier moet je begrijpen dat de Berg Kailash voor het allerhoogste spirituele niveau staat. Het is niet slechts een plaats, een berg, maar hij staat voor een hoog niveau van spiritualiteit.

Bhagavan Shankar verblijft daar samen met Parvati. Hier zie je de twee kwaliteiten, Shiva-Shakti, de vorm en het vormloze. Shiva wordt gezien als het vormloze en Shakti als het gemanifesteerde, dus zij gaan hand in hand: Purusha en Shakti. In dit vers vraagt Parvati, die de manifestatie van Shakti is, met diepe eerbied en nederigheid aan Lord Shiva, om de diepte uit te leggen die ligt in de Ene op wie Lord Shiva mediteert en welk aspect dat betreft.

Guru Gita, toelichting op het grote mysterie van de relatie tussen de Guru en Zijn discipel door Paramahamsa Vishwananda, vers 1

Satgurudev Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu ki Jai!