Mahavatar Babaji is Paramahamsa Vishwananda’s Guru en de Paramguru van Bhakti Marga. Weet je dat Hij de grote, Onsterfelijke Yogi uit de Himalaya en de Bron van Atma Kriya Yoga is? Hij manifesteerde Zichzelf 5000 jaar geleden. Op 30 november wordt Zijn aanwezigheid hier op aarde wereldwijd gevierd.

Babaji is de Guru van alle Guru’s op aarde, de Leraar van alle leraren. Hij is heel sereen en zachtmoedig. Boven alles is Hij heel erg nederig en vol van Liefde.”

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Door de eeuwen heeft Mahavatar Babaji de wereld verschillende Yoga-technieken en -inzichten geschonken, allen perfect voor die tijd. In deze tijd heeft Hij Atma Kriya Yoga gegeven om de mensen te ondersteunen en hen te helpen Onvoorwaardelijke Liefde te ontwikkelen en het Goddelijke in zichzelf te realiseren.

Mahavatar is Sanskriet en betekent ‘Grote Goddelijke Incarnatie’. Babaji betekent ‘Geliefde Vader’. Babaji’s aard is ongeëvenaard. Voorbij tijd en ruimte zegent Hij de mensheid voortdurend met golven van Vrede en Liefde en  staat andere Guru’s bij in het uitvoeren van hun werk. Hij heeft een enorme invloed op het veld van spiritualiteit.

Vanuit Zijn oneindige nederigheid heeft Mahavatar Babaji ervoor gekozen geen publieke figuur te zijn. In plaats hiervan geeft Hij er de voorkeur aan dat Zijn discipelen in de wereld bekend worden. Mahavatar Babaji leert altijd één ding: als Hij het Goddelijke heeft gerealiseerd, kunnen wij dit ook. En als we Atma Kriya Yoga leren, heeft Hij beloofd dat Hij altijd bij ons is, ons leidt, zegent en liefheeft. Mahavatar Babaji is toegankelijk via meditatie voor oprechte zoekers die Hem echt willen. Zijn missie is om in een fysiek lichaam te blijven, zodat Hij de spirituele evolutie van onze planeet op lange termijn kan beschermen en overzien.

‘Onsterfelijke Jagadguru Mahavatar Babaji laat ons in het boek Eenheid met het Goddelijke weten: “De verscheidene namen die Mij zijn toegekend, komen van bepaalde, door God uitverkoren, personen die in contact kwamen met wat er uitziet als Mijn fysieke verschijning die ronddwaalt tussen de steile bergketens van de Himalaya, in India, en de regionen van deze bergachtige streken. Hoewel Mahavatar vaak met India en het hindoeïsme wordt geassocieerd, Hij in fysieke vorm in de Himalaya verschijnt en velen van Zijn devotees Indiërs zijn, behoort Hij zeker niet tot één natie of religie. Babaji is een Goddelijk, Universeel Wezen, een Oudere Broeder in de menselijke, evolutionaire ontwikkeling op het pad naar volmaaktheid. Zijn grootsheid bestaat vooral uit drie attributen, namelijk: enorme liefde, verbazingwekkende nederigheid en onpeilbare diepte.’

Fragmenten uit het boek Eenheid met het Goddelijke,  Swamini Vishwalakshmiananda, scribent van Eenheid met het Goddelijke

Tijdens gebed, meditatie, of puja verering tot Ganesha, kun je je afstemmen op het Goddelijke Principe dat door de Murti (het beeld) belichaamd wordt, waardoor obstakels inderdaad omgevormd kunnen worden. Op dezelfde manier als bij Ganesha het geval is, heeft de mensheid Mij door de eeuwen heen vele namen gegeven.

https://www.facebook.com/100029312418091/posts/135491684104578/