“Onthechting gaat niet over het loslaten van jouw gehechtheid. Het gaat over de manier waaróp de dingen aan jou gehecht zijn. Je zegt: ‘Ik ben hieraan gehecht.’Jij laat toe dat dingen aan jou blijven kleven. Nee, je bent vrij! Dat komt door de Genade van Narayana. Die komt in je leven, soms zou je levens kunnen zeggen.

Denk niet dat een inwijding niets betekent. Zij houdt een grote verantwoordelijkheid in. De Ene geeft zich aan jou! Je bent hier om de mensen te dienen. Dat is de grootsheid van een Vaishnava (toegewijde van Maha Vishnu of Narayana). Je moet geïnitieerd zijn. Wanneer je ingewijd wordt, krijg je de voeten van Maha Vishnu op je voorhoofd. Het is niet een teken dat je draagt, omdat je het mooi vindt. Je kunt niet zeggen, ik ben een devotee van Swamiji en daarom ga ik het dragen. Nee, je moet ingewijd zijn! Je moet begrijpen dat je door de inwijding de Voeten van Maha Vishnu of Narayana op je voorhoofd krijgt. Dit betekent dat jouw leven enkel aan Zijn Voeten ligt. Narayana draagt dit teken ook, zeggen jullie dan. Dat klopt, maar bij Hem zijn het jullie voeten. Het zijn de voeten van hen die zich aan Hem hebben overgegeven. De Guru draagt de Voeten van de bhaktas, om hen eraan te herinneren dat hun weg eruit bestaat zich aan de Voeten van Narayana over te geven. Vaak weten mensen niet wat een Guru is en laten zij zich door een willekeurige Guru initiëren. Nee. zo gaat het niet! Ik ben gekomen vanuit Mijn Wil. Niet omdat jullie hier zijn, maar omdat Ik wílde komen.

Het is een privilege om een Vaishnava te zijn; als die overgave er is, dan is dit het laatste leven. Hij koos jou uit miljoenen mensen. Híj koos ervoor dat jij een Vaishnava kunt zijn. Jij behoort Hem toe en Hij behoort jou toe. Hij geeft om jou. Hij neemt jou mee naar Zijn verblijfplaats. Er zijn duizenden godheden, iedere loka heeft zijn eigen Shiva (vernietiger), Vishnu (instandhouder), Indra (koning van de half-goden) en Brahma (schepper). Er is maar één Narayana. Wanneer je een Vaishnava bent, ga je naar Zijn Loka. Hij koos jou niet zomaar, louter vanwege jouw toewijding. Hij koos jou, omdat jij een connectie met Hem hebt. Voor je geboren werd, verbleef je in Zijn Kosmische Lichaam. Jouw persoonlijkheid of individualiteit ontstaat als je incarneert, als Maya (de stoffelijke wereld) grip op jou krijgt, als Maya actief is. Maya geniet hiervan. Maya geniet van de manier waarop je naar Hem terugkeert. Jullie houden daarvan. Voor jullie betekent het leven iets. Narayana is daar niet aan gebonden. Een leven duurt voor Hem slechts een paar seconden. Zijn Voeten (tilak) op je voorhoofd herinneren jou aan die weg, herinneren jou aan jouw verlangen naar Hem. Je moet er jouw inspanningen voor doen, zoals een baby gaat huilen om zijn moeder te roepen. De moeder bekommert zich om haar baby. Soms laat de moeder de baby huilen. Zij vertrouwt erop dat de baby zijn eigen kracht aanspreekt. Op deze manier doet Narayana dit ook. Hij draagt jou altijd. Hij is altijd bij jou. Wanneer jij vertrouwt op Zíjn Kracht, dan zal Hij jóu dragen als een baby.

Bhakti gaat over dienen, dienstbaar zijn. De Guru dienen, de Heer dienen is zeer belangrijk. Vele mensen noemen zichzelf devotee, maar weten niet werkelijk wat het is om devoot te zijn: tijd te  nemen om te dienen, Hem te vereren of Pada Seva (dienstbaar zijn). Zonder Pada Seva zal het niet werken. Dit lukt alleen als de gedachten op de Ene gericht zijn.

Jai Gurudev iedereen. Blijf groeien en wees gelukkig.”

Paramahamsa Vishwananda

De Vaishnava lijn is opgericht door Sri Ramanujacharya.