Op zaterdag 14 januari 2017 kwamen ca. 25 devotees van Paramahamsa Vishwananda (Guruji) en hun vrienden en bekenden in buurtcentrum Parkwijk in Almere bijeen voor een Satsang (bijeenkomst waarbij de Meester en Zijn Liefde en Wijsheid centraal staan). De zaal was prachtig ‘aangekleed’ met een mooi altaar, foto’s van Guruji en Mahavatar Babaji, een murti (beeldje) van Paramahamsa Vishwananda (onlangs gezegend door Guruji) en vele bloemen.

Girinandini opende als voorzitster van de Nederlandse Bhakti Marga (Weg van toewijding) organisatie de bijeenkomst, waarna een puja (bloemoffering aan en gebed ter ere van de Guru) volgde. Vervolgens werd er een korte inleiding gegeven op Paramahamsa Vishwananda en Zijn missie: het wereldwijd openen van de harten van de mensen en het verspreiden van onvoorwaardelijke, Universele Liefde.

Verschillende aanwezigen deelden hun ervaringen met Guruji, hun eerste ontmoeting met Hem, hun diep geraakt zijn door wie Hij Is én de manier waarop Hij in hun leven aanwezig is en hen verrijkt. Hieruit kwam naar voren dat de manier waarop Hij zich aan jou voordoet, niet voorspelbaar is en als een geschenk wordt ervaren. Uit de ervaringen blijkt dat antwoorden op vragen, die innerlijk leven, door Hem op verschillende manieren worden gegeven. Voor de pauze sprak Ravi, de neef van Guruji, over de illusie van het denken, onze identiteit, onze identificatie met de buitenwereld,  met onze gedachten, ons lichaam, onze zintuigen. Hij legde uit dat achter al onze gedachten en achter alles waaraan wij onze identiteit ontlenen, die ene, eeuwige werkelijkheid ligt, die alles doordringt en  pure Liefde is. “Het aanboren van deze oneindige Bron van Liefde in onszelf”, zo lichtte Ravi ons toe, “vraagt om een dagelijkse oefening van gebed, het chanten (zingen) van de Goddelijke Namen en meditatie, waarbij Atma Kriya Yoga ons ondersteunt.”

Na de pauze werd er 45 minuten gezamenlijk het OM Chanten beoefend. Het was krachtig en mooi.

Ter afsluiting van deze dag genoten we van een overheerlijke maaltijd die door verschillende aanwezigen was bereid. Al met al was het een zeer geslaagde opening van het nieuwe jaar en kijken we uit naar de volgende satsang op 18 maart 2017. Hiervoor is Swami Vishwaaniruddhaananda uitgenodigd, één van de naaste medewerkers van Paramahamsa Vishwananda en de aangewezen Swami voor Nederland.